Isaia 51

Isaia

Capitol 52

1

,,Trezește-te, trezește-te! îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfîntă! Căci nu va mai intra în tine nici un om netăiat împrejur sau necurat.

2

Scutură-ți țărîna de pe tine, scoală-te, și șezi în capul oaselor, Ierusalime! Desleagă-ți legăturile dela gît, fiică, roabă a Sionului!

3

Căci așa vorbește Domnul: ,Fără plată ați fost vînduți, și nu veți fi răscumpărați cu preț de argint.`

4

Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Odinioară poporul Meu s`a pogorît să locuiască pentru o vreme în Egipt; apoi Asirianul l -a asuprit fără temei.

5

Și acum, ce am să fac aici-zice Domnul-cînd poporul Meu a fost luat pe nimic?`` ,,Asupritorii lui strigă de bucurie-zice Domnul-și cît e ziulica de mare este batjocorit Numele Meu.

6

De aceea poporul Meu va cunoaște Numele Meu; de aceea va ști, în ziua aceea, că Eu vorbesc și zic: ,Iată-Mă!`

7

Ce frumoase sînt pe munți, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mîntuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: ,Dumnezeul tău împărățește!``

8

,,Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalță glasul, și strigă toți de veselie; căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion.

9

Izbucniți cu toate în strigăte de bucurie, dărămături ale Ierusalimului! Căci Domnul mîngîie pe poporul Său, și răscumpără Ierusalimul.

10

Domnul Își descopere brațul Său cel sfînt, înaintea tuturor neamurilor; și toate marginile pămîntului vor vedea mîntuirea Dumnezeului nostru.``

11

,,Plecați, plecați, ieșiți din Babilon! Nu vă atingeți de nimic necurat! Ieșiți din mijlocul lui! Curățiți-vă, cei ce purtați vasele Domnului!

12

Nu ieșiți cu grabă, nu plecați în fugă; căci Domnul vă va ieși înainte și Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea.``

13

Iată, Robul Meu va propăși; Se va sui, Se va ridica, Se va înălța foarte sus.

14

După cum pentru mulți a fost o pricină de groază-atît de schimonosită Îi era fața, și atît de mult se deosebea înfățișarea Lui de a fiilor oamenilor-

15

tot așa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise, și vor auzi ce nu mai auziseră.

Isaia 53