Ieremia 37

Ieremia

Capitol 38

1

Șefatia, fiul lui Matan, Ghedalia, fiul lui Pașhur, Iucal, fiul lui Șelemia, și Pașhur, fiul lui Malchia, au auzit cuvintele, pe cari le spunea Ieremia întregului popor, zicînd:

2

,,Așa vorbește Domnul: ,Cine va rămînea în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă; dar cine va ieși și se va duce la Haldei, va scăpa cu viață, va avea ca pradă viața lui, și va trăi.

3

Așa vorbește Domnul: ,Cetatea aceasta va fi dată în mîna oștirii împăratului Babilonului, și o va lua!`

4

Atunci căpeteniile au zis împăratului: ,Omul acesta ar trebui omorît! Căci moaie inima oamenilor de război cari au mai rămas în cetatea aceasta, și a întregului popor, ținîndu-le asemenea cuvîntări; omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia, și nu -i vrea de cît nenorocirea.``

5

Împăratul Zedechia a răspuns: ,,Iată -l că este în mînile voastre; căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră!``

6

Atunci ei au luat pe Ieremia, și l-au aruncat în groapa lui Machia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței, și au pogorît în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi; și Ieremia s`a afundat în noroi.

7

Ebed-Melec, Etiopianul, famen-dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin.

8

Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului, și a vorbit împăratului astfel:

9

,,Împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău de s`au purtat așa cu proorocul Ieremia, aruncîndu -l în groapă; are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pîne!``

10

Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec, Etiopianul: ,,Ia de aici treizeci de oameni cu tine, și scoate din groapă pe proorocul Ieremia, pînă nu moare!``

11

Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia, și s`a dus la casa împăratului, într`un loc dedesuptul vistieriei; a luat de acolo niște petece de haine purtate și niște trențe de haine vechi, și le -a pogorît lui Ieremia în groapă, cu niște funii.

12

Ebed-Melec, Etiopianul, a zis lui Ieremia: ,,Pune aceste petece purtate și aceste trențe supt subsiori, supt funii.`` Și Ieremia a făcut așa.

13

Au tras astfel pe Ieremia cu funiile, și l-au scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea temniței.

14

Împăratul Zedechia a trimes după proorocul Ieremia, și l -a adus la el la intrarea a treia a Casei Domnului. Și împăratul a zis lui Ieremia: ,,Am să te întreb ceva, să nu-mi ascunzi nimic!``

15

Ieremia a răspuns lui Zedechia: ,,Dacă ți -l voi spune, mă vei omorî; iar dacă-ți voi da un sfat, nu mă vei asculta.``

16

Împăratul Zedechia a jurat în taină lui Ieremia, și a zis: ,,Viu este Domnul, care ne -a dat viața, că nu te voi omorî și nu te voi lăsa în mînile oamenilor acestora, cari vor să-ți ia viața!``

17

Ieremia a zis atunci lui Zedechia: ,,Așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Dacă te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață, și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta.

18

Dar dacă nu te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mînile Haldeilor, cari o vor arde cu foc; iar tu nu vei scăpa din mînile lor!``

19

Împăratul Zedechia a zis lui Ieremia: ,,Mă tem de Iudeii cari au trecut la Haldei; mă tem să nu mă dea în mînile lor, și să mă batjocorească.``

20

Ieremia a răspuns: ,,Nu te vor da.`` Ascultă glasul Domnului în ce-ți spun, căci o vei duce bine, și vei scăpa cu viață.

21

Dar dacă nu vrei să ieși, iată ce mi -a descoperit Domnul:

22

,,Toate nevestele cari au mai rămas în casa împăratului lui Iuda, vor fi luate de căpeteniile împăratului Babilonului, și vor zice jălind: ,Prietenii tăi cei buni te-au înșelat și te-au înduplecat; dar cînd ți s`au afundat picioarele în noroi, ei au fugit!`

23

Toate nevestele tale și copiii tăi vor fi luați de Haldei; și nu vei scăpa de mînile lor, ci vei fi prins de mîna împăratului Babilonului, și cetatea aceasta va fi arsă cu foc.``

24

Zedechia a zis lui Ieremia: ,,Să nu știe nimeni nimic din cuvintele acestea, și nu vei muri!

25

Dar dacă vor auzi căpeteniile că ți-am vorbit, și dacă vor veni și-ți vor zice: ,Spune-ne ce ai spus împăratului, și ce ți -a spus împăratul, nu ne ascunde nimic, și nu te vom omorî`, -

26

să le răspunzi: ,Am rugat pe împărat să nu mă trimeată iarăș, în casa lui Ionatan, ca nu cumva să mor acolo!``

27

Toate căpeteniile au venit la Ieremia și l-au întrebat. El le -a răspuns întocmai cum poruncise împăratul. Ei au tăcut atunci, și au plecat, căci nimeni n`auzise nimic.

28

Ieremia însă a rămas în curtea temniței pînă în ziua luării Ierusalimului.``

Ieremia 39