Ezechiel 16

Ezechiel

Capitol 17

1

Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Fiul omului, spune o vorbă cu tîlc, spune o pildă casei lui Israel,

3

și zi: ,,Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestrițe, a venit în Liban, și a luat vîrful unui cedru.

4

A rupt ramura cea mai înaltă a lui, a dus -o într`o țară de negoț, și a pus -o într`o cetate de negustori;

5

a luat și din sămînța țării și a pus -o într`un pămînt roditor; a pus -o lîngă o apă mare, și a sădit -o ca pe o salcie.

6

Lăstarul acesta a crescut, și s`a făcut un butuc de viță întins, dar nu prea înalt; vițele îi erau îndreptate spre vultur, și rădăcinile erau supt el. Astfel s`a făcut un butuc de viță, a dat lăstari, și a făcut mlădițe.

7

Mai era însă un alt vultur, mare, cu aripi lungi și cu pene multe. Și iată că din pămîntul unde era sădită, vița aceasta și -a întins rădăcinile cu lăcomie spre el, și și -a îndreptat ramurile spre el, ca s`o ude mai mult decît pe stratul în care era sădită.

8

Vița era sădită într`un pămînt bun, lîngă o apă mare, așa ca să facă mlădițe, să dea rod, și să se facă o viță minunată``.

9

,,Spune, zice Domnul, Dumnezeu, îi va merge bine ei oare? Nu -i va smulge vulturul dintîi rădăcinile, și -i va tăia rodul, și i se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca și nu va trebui niciun braț puternic, nici multă lume, ca s`o scoată din rădăcinile ei.

10

Iată că este sădită: îi va merge bine? Dacă o va atinge vîntul de răsărit, nu se va usca ea oare? Da, se va usca în straturile unde a odrăslit.``

11

Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

12

,,Spune casei acesteia răzvrătite: ,,Nu știți ce înseamnă aceasta?`` Și spune: ,,Iată, împăratul Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe împăratul și pe căpetenile lui, și i -a dus cu el în Babilon.

13

A luat un vlăstar de neam împărătesc, a făcut legămînt cu el, și l -a pus să jure; dar pe mai marii țării i -a luat cu el,

14

ca împărăția să rămînă smerită, să nu se mai poată ridica, ci împăratul să-și țină legămîntul, rămînîndu -i credincios.

15

Dar el s`a răsculat împotriva lui, și a trimes soli în Egipt, ca să -i dea cai și un mare număr de oameni. Celce a făcut asemenea lucruri va izbuti el oare, ca scăpa el oare? Cum să mai scape dacă a rupt legămîntul?``

16

,,Pe viața Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că în țara împăratului care l -a pus să domnească, față de care și -a călcat jurămîntul și al cărui legămînt l -a rupt, lîngă el, în mijlocul Babilonului va muri!

17

Așa că nici Faraon nu va veni cu o oaste mare și popor mult să -l ajute în război, cînd se vor ridica întărituri și se vor face șanțuri pentru nimicirea multor suflete.

18

El a nesocotit jurămîntul, pînă într`atît, că a rupt legămîntul, ba încă și -a dat mîna, și a făcut toate aceste lucruri; nu va scăpa!

19

De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Pe viața Mea că, întrucît a nesootit jurămîntul făcut în Numele Meu, și a rupt legămîntul Meu, voi face să se întoarce asupra capului lui lucrul acesta.

20

Îmi voi întinde mreaja peste el, și va fi prins în lațul Meu. Îl voi duce în Babilon, și acolo îl voi judeca pentru abaterea săvîrșită de el față de Mine.

21

Dar toți fugarii din toate oștile lui vor cădea loviți de sabie, și ceice vor mai rămînea vor fi risipiți în toate vînturile. Și veți ști că Eu, Domnul, am spus aceste lucruri.``

22

Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Eu însumi voi lua o rămurea din vîrful unui cedru mare, și o voi pune la pămînt. Voi rupe din vîrful ramurilor lui o mlădiță fragedă, și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat.

23

Și anume, o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel; ea va da lăstari, va aduce rod, și se va face un cedru măreț. Păsări de tot felul se vor odihni supt umbra ramurilor lui.

24

Și toți copacii de pe cîmp vor ști că Eu, Domnul, am pogorît copacul care se înălța și am înălțat copacul care era plecat; că Eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit, și voi și face.

Ezechiel 18