Amos 8

Amos

Capitol 9

1

Am văzut pe Domnul stînd pe altar. Și a zis: ,,Lovește pragul de sus al porții, ca să se cutremure ușiorii, și sfărîmă -i peste capetele lor ale tuturora. Rămășița lor însă o voi pierde cu sabia, așa că niciunul din ei nu va putea să scape fugind, și niciunul din cei ce vor scăpa, nu va scăpa.

2

De ar pătrunde chiar pînă în locuința morților, și de acolo îi va smulge mîna Mea; de s`ar sui chiar în ceruri, și de acolo îi voi pogorî.

3

De s`ar ascunde chiar pe vîrful Carmelului, și acolo îi voi căuta și -i voi lua; de s`ar ascunde de privirile Mele chiar în fundul mării, și acolo voi porunci șarpelui să -i muște.

4

De ar merge în robie chiar înaintea vrăjmașilor lor, și acolo voi porunci săbiei să -i peardă; voi pune astfel ochii pe ei ca să le fac rău, nu bine.

5

Domnul, Dumnezeul oștirilor, atinge pămîntul, și se topește, și toți locuitorii lui jălesc. Se înalță ca rîul Nil, și se pogoară ca rîul Egiptului.

6

El Și -a zidit cămara în ceruri, Și -a întemeiat bolta deasupra pămîntului; cheamă apele mării, și le varsă pe fața pămîntului. Domnul este Numele Lui!

7

,,Nu sînteți voi oare pentru Mine ca și copiii Etiopienilor, copii ai lui Israel? zice Domnul. N`am scos Eu pe Israel din țara Egiptului, ca și pe Filisteni din Caftor și pe Sirieni din Chir?``

8

,,Iată, Domnul Dumnezeu are ochii pironiți peste împărăția aceasta vinovată, ca s`o nimicesc de pe fața pămîntului; totuș nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul.``

9

,,Căci iată, voi porunci, și voi vîntura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vîntură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pămînt!

10

Toți păcătoșii poporului Meu vor muri de sabie, cei ce zic: ,Nu ne va ajunge nenorocirea, și nu va veni peste noi.``

11

,,În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărîmăturile, și -l voi zidi iarăș cum era odinioară,

12

ca să stăpînească rămășița Edomului și toate neamurile peste cari a fost chemat Numele Meu, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri.

13

,,Iată, vin zile, zice Domnul, cînd plugarul va ajunge pe secerător, și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămînța, cînd mustul va picura din munți și va curge de pe toate dealurile.

14

Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăș cetățile pustiite și le vor locui, vor sădi vii și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mînca roadele.

15

Îi voi sădi în țara lor, și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat -o, zice Domnul, Dumnezeul tău!`

Obadia 1