Iona 2

Iona

Capitol 3

1

Cuvîntul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona, astfel:

2

,,Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți -o voi da!``

3

Și Iona s`a sculat, și s`a dus la Ninive, după Cuvîntul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cît o călătorie de trei zile.

4

Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigînd și zicînd: ,,Încă patruzeci de zile, și Ninive va fi nimicită!``

5

Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post, și s`au îmbrăcat cu saci, dela cei mai mari pînă la cei mai mici.

6

Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s -a sculat de pe scaunul lui de domnie, și -a scos mantia de pe el, s`a acoperit cu un sac, și a șezut în cenușă.

7

Și a trimes să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele: ,,Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască, și nici să nu bea apă deloc!

8

Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, strige cu putere către Dumnezeu, și să se întoarcă dela calea lor cea rea și dela faptele de asuprire, de cari le sînt pline mînile!

9

Cine știe dacă nu Se va întoarce Dumnezeu și Se va căi, și dacă nu-Și va opri mînia Lui aprinsă, ca să nu pierim!``

10

Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau dela calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S`a căit de răul pe care se hotărîse să li -l facă, și nu l -a făcut.

Iona 4