Zaharia 12

Zaharia

Capitol 13

1

În ziua aceea, se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor, pentru păcat și necurăție.

2

În ziua aceea-zice Domnul oștirilor-voi stîrpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei; voi scoate de asemenea din țară pe proorocii mincinoși și duhul necurat.

3

Și dacă va mai prooroci cineva, atunci, tatăl său și mama sa, înșiși părinții lui, îi vor zice: ...Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului...; și tatăl său și mama sa, cei cari l-au născut, îl vor străpunge, cînd va prooroci.

4

În ziua aceea, proorocii se vor rușina fiecare de vedeniile lor, cînd vor prooroci, și nu se vor mai îmbrăca într`o manta de păr ca să mintă pe oameni.

5

Ci fiecare din ei va zice: ...Eu nu sînt prooroc, ci sînt plugar, căci am fost cumpărat din tinereța mea!...

6

Și dacă -l va întreba cineva: ...De unde vin aceste răni pe cari le ai la mîni?... el va răspunde: ...În casa celor ce mă iubeau le-am primit....

7

...Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu, și asupra omului care îmi este tovarăș! zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor, și se vor risipi oile! Și Îmi voi întoarce mîna spre cei mici.

8

În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămînea.

9

Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc, și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema Numele Meu, și îi voi asculta; Eu voi zice: ...Acesta este poporul Meu!... Și ei vor zice: ...Domnul este Dumnzeul meu!...

Zaharia 14