2 Corinteni 7

2 Corinteni

Capitol 8

1

Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul, pe care l -a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei.

2

În mijlocul multelor necazuri prin cari au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor.

3

Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor, și chiar peste puterile lor.

4

Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strîngere de ajutoare pentru sfinți.

5

Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s`au dat mai întîi pe ei înșiși Domnului, și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.

6

Noi dar, am rugat pe Tit să isprăvească această strîngere de ajutoare, pe care o începuse.

7

După cum sporiți în toate lucrurile: în credință, în cuvînt, în cunoștință, în orice rîvnă, și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere.

8

Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă; ci pentru rîvna altora, și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre.

9

Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s`a făcut sărac pentru voi, pentruca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți.

10

În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos vouă, cari, de acum un an, cei dintîi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți.

11

Isprăviți dar acum de făcut; pentruca, după graba voinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre.

12

Pentrucă, dacă este bunăvoință, darul este primit, avîndu-se în vedere ce are cineva, nu ce n`are.

13

Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strîmtorați;

14

ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentruca și prisosul lor să acopere, la rîndul lui, nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire;

15

după cum este scris: ,,Cel ce strînsese mult, n`avea nimic de prisos, și cel ce strînsese puțin, nu ducea lipsă.``

16

Mulțămiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeaș rîvnă pentru voi.

17

Căci el a primit îndemnul nostru; ba încă, stăpînit de o rîvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi.

18

Am trimes cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspîndită prin toate Bisericile.

19

Mai mult, el a fost ales de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o săvîrșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră.

20

În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare, de care îngrijim.

21

Căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor.

22

Am trimes cu ei pe fratele nostru, a cărui rîvnă am încercat -o de atîtea ori în multe împrejurări, și care, de data aceasta, arată mult mai multă rîvnă, din pricina marei lui încrederi în voi.

23

Astfel, fie avînd în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru; fie avînd în vedere pe frații noștri, cari sînt trimeșii Bisericilor și fala lui Hristos:

24

dați-le înaintea Bisericilor dovadă de dragostea voastră, și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi.

2 Corinteni 9