Isaia 11

Isaia

Capitol 12

1

În ziua aceea vei zice: ,,Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mînia Ta s`a potolit și m`ai mîngîiat!``

2

,,Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, și nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele, și El m`a mîntuit.``

3

Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mîntuirii,

4

și veți zice în ziua aceea: ,,Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea Numelui Lui!

5

Cîntați Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pămîntul!``

6

Strigă de bucurie și veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfîntul lui Israel.``

Isaia 13