Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:ȚINE, ÎNTRU, ?STA, PUNE, RÂNDUI, COMPARTIMENT, INTRA, TRECE, VICTORIE, DISPOZIȚIE, GÂRLICI ... Mai multe din DEX...

ÎNTR - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru ÎNTR

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 1540 pentru ÎNTR.

Ienăchiță Văcărescu - Într-o grădină

... Ienăchiţă Văcărescu - Într-o grădină Într-o grădină de Ienăchiță Văcărescu Într-o grădină Într-o grădină Lâng-o tulpină Zării o floare, ca o lumină; S-o tai, se strică, S-o las, mi-e frică, Că vine altul ...

 

Mihai Eminescu - Într-o lume de neguri...

... Mihai Eminescu - Într-o lume de neguri... Într-o lume de neguri... de Mihai Eminescu Într-o lume de neguri Trăiește luminoasa umbră. Mai întâi scăldată În ceți eterne și sure, Însă, încet-încet, Razele mari a gândirii Negurile ...

 

Cincinat Pavelescu - Într-un amurg de toamnă

... Cincinat Pavelescu - Într-un amurg de toamnă Într-un amurg de toamnă de Cincinat Pavelescu Întrebare: Îți mai aduci aminte, doamnă? RĂSPUNS Cum vrei să nu-mi reamintesc, poete, Amurgu-acelei toamne de ...

 

Alexandru Vlahuță - Mă visasem într-un nor

... Alexandru Vlahuţă - Mă visasem într-un nor Mă visasem într-un nor de Alexandru Vlahuță Amicului meu C. Alessandrescu' Am privit de sus pământul învârtindu-se sub mine Ca o noapte închegată purtând demonii pe ... în clocot pân la porțile cerești Să-nălța și cădea iarăși peste inimi omenești. Am văzut hidoasa crimă cu ochi mari și sângerați, Cu cuțitul într-o mână și cu dinții încleștați, Neagră, vânătă la față și cu buzele uscate, Cătând sânge cald să soarbă din vro inimă ce bate. Am ... ca moartea nemblânziți, Fără cap, cu trup de patimi, și cu brațele de crime, În prăpăstii fără funduri îmbrâncind biata mulțime. Apoi totul se ascunde într-un negru-ngrozitor... Spăimântat sării din patu-mi... Mă visasem într

 

Dimitrie Anghel - Într-un amurg de toamnă (Anghel)

... Dimitrie Anghel - Într-un amurg de toamnă (Anghel) Într-un amurg de toamnă de Dimitrie Anghel Ca un gând rău noaptea se târăște și o mâhnire neînchipuită urcă din lumea plantelor. O umbră umedă ... te recăpăta, de-a afirma că ești singură în fața naturii. Și-atunci, privind trist la tine și împrejurul meu, am văzut ca într-un fulger, că în toată lumea aceea ce ne înconjura, în toată frăția aceea aparentă de ierburi și de ramuri ce se amestecă, în toate ...

 

Constantin Negruzzi - Cârlanii, vodevil într-un act

... Constantin Negruzzi - Cârlanii, vodevil într-un act Cârlanii, vodevil într-un act de Constantin Negruzzi Apărută în broșură, Iași, 1849. Reprezentat pe Teatrul Național în folosul emigraților din Transilvania la 1849. Cuprins 1 Distribuție 2 ... 21 23 Notă Distribuție Persoane LIONESCU, fiiul boierului proprietar MIRON și TERINTE țărani fruntași DOMNICA, femeia lui Miron VOCHIȚA, femeia lui Terinte Scena se pitrece într-un sat, în dreapta și în stânga câte o casă țărănească, în fund clopotnița bisericei. Scena 1 Miron, Terinte MIRON: Ce ai, nene Terinte, de ...

 

Mihai Eminescu - Andrei Mureșanu (Tablou dramatic într-un act)

... Mihai Eminescu - Andrei Mureşanu (Tablou dramatic într-un act) Andrei Mureșanu de Mihai Eminescu (Tablou dramatic într-un act) Persoane: MUREȘANU, MORS, GENIUL LUMINEI (Scena înfățișează un peisagiu de-o romanticitate sălbatecă în munți. Pe de o parte stânci crăpate ­ unele ...

 

Emil Gârleanu - Patima

... a pierdut unul, ce a câștigat altul. Am văzut, dragul meu, mese, scaune, oglinzi, tricheluri, divanuri, tablouri două gospodării întregi ticsindu-se când într-un loc, când într-altul. De multe ori, unul dintre dânșii pierdea toată mobila unei odăi, și atunci, pe ferestrele deschise, se vedeau pereții goi, cu piroanele negre înfipte ... Parcă pustiise și mistuise focul. De la o vreme însă lucrurile începuseră să treacă numai din casa cuconului Gavrilaș dincolo. Norocul îl părăsise cu totul: într-o săptămână rămăsese numai cu paturile. Pe ce o să mai joace? mă gândeam eu. Când, într-o seară, slugile purtară din ograda nenorocosului cel din urmă lucru: un tablou mare, acoperit. Ținuse mult, tare mult, conul Gavrilaș la dânsul, și mai ... nevasta lui a privit spre casa celuia ce-i sărăcise. Și, ca și când ar fi zărit pe cineva, întinse brațele și izbucni într-un strigăt deznădăjduit: M-ați lăsat amândoi! Cine dintre cei de față va fi înțeles rostul acestor cuvinte? Am întors capul, privind într-acolo; pe fereastra deschisă, ca printr-o ciudată întâmplare, se zărea, într ...

 

Dimitrie Anghel - Steluța (Anghel)

... înduioșeze cu farmecul lor negrăit. Steluța lui Alecsandri răsare încă fidelă pe cerul provinciei, și taraful de lăutari ce-o cînta pe înaltul unei estrade, într-o cafenea obscură, m-a înduioșat ca și întîia oară cînd am auzit-o. Două viori, un clarinet, un violoncel plîngător ca un ... bătrîn al contrabasului, au revenit în meandre, s-au aninat pe după cuiele negre ale violoncelului și i-a prins pe toți parcă într-o plasă nevăzută, într-un paianjeniș aerian de simpatie. Și, puși de acord, legați așa ca niște credincioși într-o rugăciune, taraful a început să cînte. Glas omenesc ca să plîngă cuvintele nu s-a ridicat, dar romanțele cunoscute n ... amant ce ține pe umăr capul iubitei lui, cercînd s-o înduioșeze cu amintiri trecute, își ținea cel mai tînăr dintre ei violoncelul, șoptind ca într-o ureche imaginară ; și numai secundul, dintre toți, osînditul să ție isonul, părea absent și avea aerul să spuie cu gestul lui monoton : "La ce ... și el aminte, și în sufletul meu ce venea și el să caute o altă stea călătoare. Astfel am reauzit străvechea romanță uitată de demult,

 

Dimitrie Anghel - Scînteia

... o ciudată ființă urzită din clare transparențe, un capriciu al naturii zămislit din fosforescențe și iradiări, o diafană imagine scăpată dintr-un creer de zeu într-un minut de fericită inspirație, că poți să alergi liber, să bați văzduhul căutîndu-ți drumul fără nevoia unei busole, să razi pămîntul, aprizînd o ... să te sfiești să-ți pui un paratrăsnet înălțimilor, să-ți îndulcești lumina cu un abajur, să-ți pui la adăpostul unui obroc scînteia, e într-adevăr o nebunie. Oricît de întunerec ai face în jurul tău, ori cu cîte paravane de umbră ai căuta să te înconjuri, ori cîte ziduri ... putea afla unde se va putea aciuia fluturul de foc ca să se poată odihni o clipă, al tuturor nevolnicilor, care îl vor putea surprinde într-un moment de deznădejde și de îndoială. Capricios, fantastic, nebun, plin de toane și de fantazie, neascultînd nici o lege și nici un obicei, sărind ... ici-colo, scînteie azi și fulger ascuns într-un diamant mîine, fosforescență de putregai ieri și vălvătaie ce urcă spre înălțimi într-un capriciu, slăbiciune într-un minut și energie nețărmurită ...

 

Costache Conachi - Jaloba mea

... ce vom muri... Ai fost singura putere între mine și-ntre ea! Ah! maică, cum să-ți spui oare ce-au gustat inima mea? Amândoi într-o unire la acest lucru curat, Pretreceam zilele noastre într-un gând și într-un sfat; N-aveam taină nici la gânduri, n-aveam lucru de ferit; Ea îmi spunea câte trage și eu câte-am pătimit!... Ne mângâiam ... robit; I-am spus orice slăbăciune în inimă am avut, I-am spus taina cea mai mare: că pătimesc de temut! Care inimă și suflet, într-a tiranilor firi, De-atâtea delicatețe, de-atâtea mărturisiri, Nu s-ar fi topit ca ceara în fața crudului foc, Afară de al ... unde mila n-are loc?... Această nelegiuită și crudă supus-a ta, Decât tigrii, decât șerpii, mai rea la inima sa, Nebăgând nici într-o samă a mele multe jărtviri, Totdeauna cu mândrie, totdeauna cu-ndoiri, Fără mustrare de cuget, fără frică de păcat, Necontenit mă muncește ... desăvârșit. Tainile ei nu le spune decât tot cu scăzământ, Și tu știi că fără ele n-are-amoriul crezământ... Slăbăciunea nu-și arată nici ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Literatură...

Rezultate din Biblie pentru ÎNTR

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 409 pentru ÎNTR.

Leviticul Capitol 23

... v`o dau, și cînd veți secera sămănăturile, să aduceți preotului un snop, ca pîrgă a secerișului vostru. 11 El să legene snopul într`o parte și într`alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să -l legene într`o parte și într`alta, a doua zi după Sabat. 12 În ziua cînd veți legăna snopul, să aduceți, ca ardere de tot Domnului, un miel de ... toate locurile în cari veți locui. 15 De a doua zi după Sabat, din ziua cînd veți aduce snopul ca să fie legănat într`o parte și într`alta, să numărați șapte săptămîni întregi. 16 Să numărați cincizeci de zile pînă în ziua care vine după al șaptelea Sabat; și atunci să aduceți ... Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, și doi miei de un an ca jertfă de mulțămire. 20 Preotul să legene aceste dobitoace într`o parte și într`alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pînea adusă ca pîrgă și cu cei doi miei: ele să fie închinate Domnului, și să fie ...

 

Leviticul Capitol 14

... ușa cortului întîlnirii. 12 Preotul să ia unul din miei, și să -l aducă jertfă pentru vină, împreună cu logul de untdelemn; să le legene într`o parte și într`alta înaintea Domnului, ca dar legănat. 13 Să junghie mielul în locul unde se junghie jertfele de ispășire și arderile de tot, adică în locul ... aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel, care să fie adus ca jertfă pentru vină, după ce a fost legănat într`o parte și într`alta, ca dar legănat, și să facă ispășire pentru el. Să ia o zecime din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare, și ... la preot, la ușa cortului întîlnirii, înaintea Domnului. 24 Preotul să ia mielul pentru jertfa de vină, și logul cu untdelemn; și să le legene într`o parte și într`alta, ca dar legănat, înaintea Domnului. 25 Să junghie mielul jertfei pentru vină. Preotul să ia din sîngele jertfei pentru vină; să pună pe marginea ... curată, căci rana este vindecată. 49 Pentru curățirea casei să ia două păsări, lemn de cedru, cărmîz și isop. 50 Să junghie una din păsări într`un vas de pămînt, ...

 

Numeri Capitol 8

... lui Israel. 10 Să apropii pe Leviți înaintea Domnului; și copiii lui Israel să-și pună mînile pe Leviți. 11 Aaron să legene pe Leviți într`o parte și într`alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel; și să fie închinați astfel în slujba Domnului. 12 Leviții să-și pună ... tot, ca să faci ispășire pentru Leviți. 13 Să pui pe Leviți în picioare înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui, și să -i legeni într`o parte și într`alta, ca un dar legănat Domnului. 14 Așa să desparți pe Leviți din mijlocul copiilor lui Israel; și Leviții vor fi ai Mei. 15 După ... Leviți; așa au făcut copiii lui Israel cu ei. 21 Leviții s`au curățit, și și-au spălat hainele. Aaron i -a legănat într`o parte și într`alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, și a făcut ispășire pentru ei, ca să -i curățească. 22 După aceea, Leviții au venit ...

 

Exodul Capitol 29

... turtă cu untdelemn și o plăcintă. 24 Toate acestea să le pui în mînile lui Aaron și în mînile fiilor lui, și să le legeni într`o parte și într`alta, ca un dar legănat înaintea Domnului. 25 Să le iei apoi din mînile lor, și să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot ... de un miros plăcut Domnului. 26 Să iei și pieptul berbecelui care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului, și să -l legeni într`o parte și în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului: aceasta va fi partea ta. 27 Să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din ... întîlnirii, ca să facă slujba în sfîntul locaș. 31 Să iei apoi berbecele pentru închinarea în slujba Domnului, și să pui să -i fiarbă carnea într`un loc sfînt. 32 Aaron și fiii lui să mănînce, la ușa cortului întîlnirii, carnea berbecului și pînea din coș. 33 Să mănînce astfel tot ... iar celalt miel seara. 40 Împreună cu cel dintîi miel, să aduci a zecea parte dintr`o efă de floare de făină, frămîntată într ...

 

Romani Capitol 11

... ca să nu vadă, și urechi ca să n`audă, pînă în ziua de astăzi.`` 9 Și David zice: ,,Masa lor să li se prefacă într -o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într -o dreaptă răsplătire. 10 Să li se întunece ochii ca să nu vadă, și spinarea să le -o ții mereu gîrbovită.`` 11 Întreb dar: ,,S ... i altoiască iarăș. 24 Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr`un măslin, care din fire era sălbatec, ai fost altoit, împotriva firii tale, într`un măslin bun, cu cît mai mult vor fi altoiți ei, cari sînt ramuri firești, în măslinul lor? 25 Fraților, pentruca să nu vă socotiți ...

 

Leviticul Capitol 6

... o verse lîngă altar. 11 Apoi să se desbrace de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele, ca să scoată cenușa afară din tabără, într`un loc curat. 12 Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc: în fiecare dimineață, preotul să aprindă lemne pe altar, să ... de un miros plăcut Domnului. 16 Aaron și fiii lui să mănînce ce va mai rămînea din darul de mîncare; s`o mănînce fără aluat, într`un loc sfînt, în curtea cortului întîlnirii. 17 Să n`o coacă cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am dat -o Eu din ... de tot: ea este un lucru prea sfînt. 26 Preotul care va aduce jertfa de ispășire, acela s`o mănînce; și anume să fie mîncată într`un loc sfînt, în curtea cortului întîlnirii. 27 Oricine se va atinge de carnea ei va fi sfințit. Dacă va sări sînge din ea pe ... să fie spălat într`un loc sfînt. 28 Vasul de pămînt în care se va fierbe, să se spargă; dacă s`a fiert într ...

 

Leviticul Capitol 7

... de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină. 6 Toată partea bărbătească dintre preoți să mănînce din ea; și anume s`o mănînce într`un loc sfînt, căci este un lucru prea sfînt. 7 Cu jertfa pentru vină este ca și cu jertfa de ispășire; aceeaș lege este pentru ... Să aducă cu mînile lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea Domnului; și anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul ca să -l legene într`o parte și într`alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 31 Preotul să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul să fie al lui Aaron și al fiilor lui. 32 ... aduce sîngele și grăsimea jertfei de mulțămire. 34 Căci Eu iau din jertfele de mulțămire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi legănat într`o parte și într`alta, ca dar legănat, și spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, și le dau preotului Aaron și fiilor lui, printr`o ...

 

Leviticul Capitol 10

... rămasă din jertfele mistuite de foc înaintea Domnului, și mîncați -o fără aluat lîngă altar: căci este un lucru prea sfînt. 13 S`o mîncați într`un loc sfînt; acesta este dreptul tău și dreptul fiilor tăi, ca parte din darurile de mîncare mistuite de foc înaintea Domnului; căci așa mi ... 14 Să mîncați de asemenea într`un loc curat, tu, fiii tăi și fiicele tale împreună cu tine, pieptul care a fost legănat într`o parte și alta, și spata care a fost adusă ca jertfă prin ridicare; căci ele vă sînt date, ca un drept cuvenit ... Israel. 15 Împreună cu grăsimile rînduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata adusă ca jertfă prin ridicare, și pieptul care se leagănă într`o parte și alta înaintea Domnului; ele vor fi ale tale și ale fiilor tăi împreună cu tine, printr`o lege vecinică, așa cum a ... mîniat pe Eleazar și Itamar, fiii cari mai rămăseseră lui Aaron, și a zis: 17 ,,Pentru ce n`ați mîncat jertfa de ispășire într`un loc sfînt? Ea este un lucru prea sfînt; și Domnul v`a dat -o, ca să purtați nelegiuirea adunării, și să faceți ...

 

2 Imparati Capitol 2

... 2 Imparati Capitol 2 2 Imparati 1 2 Imparati Capitol 2 1 Cînd a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într`un vîrtej de vînt, Ilie pleca din Ghilgal cu Elisei. 2 Ilie a zis lui Elisei: `Rămîi aici, te rog, căci Domnul mă ... Ilie și -a luat mantaua, a făcut -o sul, și a lovit cu ea apele, cari s`au despărțit într`o parte și într`alta, și au trecut amîndoi pe uscat. 9 Dupăce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: ,,Cere ce vrei să-ți fac, înainte ... un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul, și Ilie s`a înălțat la cer într`un vîrtej de vînt. 12 Elisei se uita și striga: ,,Părinte! Părinte! Carul lui Israel și călărimea lui!`` Și nu l -a mai ... apele cu ea, și a zis: ,,Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie?`` Și a lovit apele, cari s`au despărțit într ...

 

Ezechiel Capitol 17

... și a luat vîrful unui cedru. 4 A rupt ramura cea mai înaltă a lui, a dus -o într`o țară de negoț, și a pus -o într`o cetate de negustori; 5 a luat și din sămînța țării și a pus -o într`un pămînt roditor; a pus -o lîngă o apă mare, și a sădit -o ca pe o salcie. 6 Lăstarul acesta ... și -a îndreptat ramurile spre el, ca s`o ude mai mult decît pe stratul în care era sădită. 8 Vița era sădită într`un pămînt bun, lîngă o apă mare, așa ca să facă mlădițe, să dea rod, și să se facă o viță minunată``. 9 ,,Spune, zice ... ajute în război, cînd se vor ridica întărituri și se vor face șanțuri pentru nimicirea multor suflete. 18 El a nesocotit jurămîntul, pînă într`atît, că a rupt legămîntul, ba încă și -a dat mîna, și a făcut toate aceste lucruri; nu va ...

 

Ezechiel Capitol 35

... proorocește împotriva lui, 3 și zi: ,Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului! Îmi întind mîna împotriva ta, și te prefac într`o pustietate și într`un pustiu! 4 Îți voi preface cetățile în dărîmături, vei ajunge o pustietate, ca să știi că Eu sînt Domnul! 5 Pentrucă aveai o ură ... te voi face sînge, și te va urmări sîngele; fiindcă n`ai urît sîngele, de aceea sîngele te va urmări. 7 Voi preface muntele Seir într`o pustietate și într`un pustiu, și voi nimici cu desăvîrșire din el și pe ceice se duc și pe ceice se întorc. 8 Îi voi umplea munții cu ... și v`ați înmulțit cuvintele împotriva Mea: am auzit!`` 14 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,Cînd toată țara se va bucura, pe tine te voi preface într`o pustietate! 15 Din pricina bucuriei pe care ai simțit -o că moștenirea casei lui Israel era pustiită, îți voi face și ție la fel ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Biblie...

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru ÎNTR

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 1949 pentru ÎNTR.

ȚINE

... a face ceva . III. 1. Tranz . A face ca trupul ( sau o anumită parte a lui ) să stea mai mult timp într - o anumită poziție sau atitudine . 2. Tranz . A face pe cineva sau ceva să stea un timp oarecare într - un anumit loc . 3. Tranz . A face ca cineva sau ceva să nu se poată mișca din loc ( prinzându - l cu mâinile sau ... împiedica să - și urmeze drumul . 6. Tranz . A face pe cineva să aștepte . 7. Refl . ( Rar ) A sta mai mult timp într - un anumit loc . 8. Refl . A sta într - o anumită poziție , a lua sau a avea o anumită atitudine sau ținută . Se ținea drept . 9. Refl . ( Pop . , determinat prin ... Tranz . A urma mereu același drum ( sau aceeași cale , aceeași direcție ) , a nu se abate din drum ; a umbla într - un anumit loc ; p . ext . a merge ( sau a o lua ) pe un anumit drum ; ( despre drumuri ) a merge ... ...

 

ÎNTRU

... cu elidarea vocalei finale ) În . I. ( Introduce un complement circumstanțial de loc ) 1. ( Arată starea sau acțiunea în interiorul unui spațiu ) A locui într - un sat . 2. ( Arată intrarea sau mișcarea în interiorul unui spațiu ) A intra într - o pădure . 3. ( Arată direcția sau ținta mișcării ) A se da într - o parte . II. ( Introduce un complement circumstanțial de timp ) 1. ( Arată momentul , răstimpul , epoca în care se petrece o acțiune ) Într - un timp scurt . 2. ( Arată timpul cât durează o acțiune ) Va plăti datoria într - un an . III. ( Înv . ; introduce un complement circumstanțial de scop ) Iese întru întâmpinarea musafirului . IV. ( Introduce un complement circumstanțial de mod ) A alerga ... A fi de acord întru totul cu cineva . VII. ( Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri ) Râul s - a prefăcut într

 

?STA

... a se opri din funcționare , a nu mai merge ; p . ext . a se defecta . 2. A rămâne nemișcat într - un loc , a nu pleca , a nu se îndepărta de undeva ; ( despre vehicule ) a staționa . 3. A rămâne ... poposi ; a întârzia , a zăbovi . II. 1. A se afla , a se găsi , a fi într - un anumit loc . 2. A trăi , a viețui ; a locui . 3. ( Pop . ) A fi , a exista ... 1. A avea o anumită poziție sau atitudine , a se ține , a se așeza sau a fi așezat într - un anumit fel . 2. A se îndeletnici , a se ocupa cu . . . ; a lucra la . . . ; a avea grijă ... a ( nu ) fi așa cum se cuvine , a - i veni bine ( sau rău ) . 2. ( Despre situații , treburi etc . ) A fi într - un anumit fel , a se prezenta , a merge ( bine sau rău ) , a se desfășura . V. ( În locuțiuni verbale sau ...

 

PUNE

... PÚNE , pun , vb . III . A așeza , a instala , a plasa într - un loc . 2. Tranz . A aduce pe cineva într - o situație nouă neașteptată , a face pe cineva să ajungă într - o anumită stare . L - a pus în inferioritate . 3. Tranz . și refl . A ( se ) așeza într - un anumit fel , într - o anumită poziție . 4. Tranz . A face să stea într - un anumit loc , a așeza la locul dinainte stabilit sau cel mai potrivit , a depune la locul lui , a plasa ...

 

RÂNDUI

... RÂNDUÍ , rânduiesc , vb . IV . Tranz . 1. A așeza într - o succesiune regulată , într - un șir , într - un șirag ; p . ext . a dispune , a aranja într - un anumit fel ; a face ordine . 2. A pune ordine într - un domeniu de activitate ; a organiza . 3. A da cuiva o însărcinare sau o dispoziție ; a decide , a ...

 

COMPARTIMENT

... COMPARTIMÉNT , compartimente , s . n . 1. Despărțitură într - un vagon de cale ferată , într - o încăpere mai mare , într - un dulap , într - o cutie etc . 2. Sferă , sector , domeniu ( de activitate ) într - o întreprindere , într

 

INTRA

... INTRÁ^2 , íntru , vb . I . Intranz . I. ( Despre ființe ) 1. A trece din afară înăuntru , a merge dintr - un loc deschis într - unul închis ( sau considerat ca atare ) ; a se introduce , a se băga . 2. Fig . A pătrunde , a se ... parte la o activitate . 4. ( Urmat de determinări introduse prin prep . " în " sau " la " ) A îmbrățișa o îndeletnicire ; a se angaja într - o slujbă . 5. A adera , a se înscrie , a fi admis într - o organizație , într - o asociație etc . II. ( Despre lucruri , fenomene , idei etc . ) 1. A pătrunde , a se înfige , a se băga ; a ... 3. A avea loc ; a încăpea . Cartea intră în servietă . 4. ( Despre materiale ) A fi necesar , a trebui într - o anumită proporție spre a realiza un anumit produs . La acest palton intră stofă multă . 5. ( În expr . ) A intra la ... apă = a ) ( despre țesături sau obiecte textile ) a - și micșora dimensiunile la muierea în apă ; b ) ( despre oameni ) a ajunge ...

 

TRECE

... fără a se opri , a - și urma drumul , a fi în trecere pe undeva . 2. Intranz . A merge într - o anumită direcție , spre o anumită țintă , cu un anumit scop . 3. Intranz . A se abate din drum pe undeva sau pe la ... o mișcare ușoară de alunecare pe suprafața lui . 9. Tranz . A petrece prin . . . , peste . . . , pe după . . . 10. Intranz . A se duce într - alt loc , a merge dintr - un loc în altul ; a schimba un loc cu altul . 11. Intranz . A ajunge ... se ocupe cu altceva , a se apuca de altceva . 13. Tranz . A introduce , a înregistra , a înscrie ( într - un registru , într - o rubrică , într - o clasificare ) ; a repartiza pe cineva undeva . 14. Tranz . A susține cu succes un examen ; a declara reușit , admis ...

 

VICTORIE

... VICTÓRIE , victorii , s . f . 1. Succes repurtat asupra inamicului într - un război , într - o bătălie , într - o revoluție ( armată ) ; biruință , izbândă . 2. Succes obținut într - o competiție sportivă , într - un concurs , la un examen etc . 3. Triumf al unei idei , al unei teorii , al unei politici asupra altora opuse . 4. Rezultat deosebit de bun ...

 

DISPOZIȚIE

... DISPOZÍȚIE , dispoziții , s . f . 1. Prevedere obligatorie cuprinsă într - o lege sau într - un regulament ; măsură sau hotărâre luată de un organ ierarhic superior și obligatorie pentru organul în subordine . 2. Așezare a unor elemente într ...

 

GÂRLICI

... GÂRLÍCI , gârliciuri ( gârlice ) , s . n . 1. Intrare ( strâmtă ) într - un beci , într - o pivniță . 2. ( Rar ) Intrare ( îngustă ) într - o colibă , într - un cavou , într

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...