Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:DIAGONAL, METONIMIE, TEORIE, CECITATE, EDUCAȚIE, FĂLCEA, NOSTRU, SPETEAZĂ, STRUCTURĂ, VOSTRU, ȘARJĂ ... Mai multe din DEX...

ALE - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru ALE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 1104 pentru ALE.

Antim Ivireanul - Noao porunci mari ale bes%C3%A9ricii

... Antim Ivireanul - Noao porunci mari ale bes%C3%A9ricii Noao porunci mari ale besĂ©ricii de Antim Ivireanul 1. Că să cuvine a ne ruga lui Dumnezeu cu înfrângere de inimă și cu umilință. 2. Să ... ce sunt întru stepena preoției și a clirosului; a dooa pentru cei ce să află în vredniciile cĂ©le lumești și ale politiei și a ostașilor; apoi pentru cei ce fac bine la besĂ©rici a spori și a crĂ©ște ... după norod și să se mântuiască veri de ce nevoe și scârbă s-ar întâmpla. 8. Nu iaste ertat mirĂ©nilor să ia nimic de ale besĂ©ricii în silă și să se lucrĂ©ze cu iale, după cum vor vrea, ce numai să fie de treaba preoților și a ...

 

Antim Ivireanul - Trei fapte bune ale blagosloviei. 1 Corintheni, cap.13, stih 13

... Antim Ivireanul - Trei fapte bune ale blagosloviei. 1 Corintheni, cap.13, stih 13 Trei fapte bune ale blagosloviei. 1 Corintheni, cap.13, stih 13 de Antim Ivireanul 1. Credința. 2. NădĂ©jdia. 3. Dragostea. Credința după cum zice fericitul Pavel la 11 ...

 

Antim Ivireanul - C%C3%A9le șapte taini ale sfintei bes%C3%A9rici

... Antim Ivireanul - C%C3%A9le şapte taini ale sfintei bes%C3%A9rici CĂ©le șapte taini ale sfintei besĂ©rici de Antim Ivireanul 1. Sfântul botez. 2. Sfântul mir. 3. Sfânta liturghie. 4. Rânduiala preoției. 5. Ispovedania, sau pocăința. 6. Nunta cĂ ...

 

Antim Ivireanul - C%C3%A9le 12 roduri ale milosteniei, după cum scrie la Mathei, cap 15

... Antim Ivireanul - C%C3%A9le 12 roduri ale milosteniei, după cum scrie la Mathei, cap 15 CĂ©le 12 roduri ale milosteniei, după cum scrie la Mathei, cap 15 de Antim Ivireanul Flămândului să-i dea mâncare. / Setosului să-i dea să bea. Pre strein să ...

 

Antim Ivireanul - Z%C3%A9ce porunci ale lui Dumnezeu, de la a 2 L%C3%A9ge, cap.5

... Antim Ivireanul - Z%C3%A9ce porunci ale lui Dumnezeu, de la a 2 L%C3%A9ge, cap.5 ZĂ©ce porunci ale lui Dumnezeu, de la a 2 LĂ©ge, cap.5 de Antim Ivireanul 1. Să nu avem alt Dumnezeu înaintea lui. 2. Să ...

 

Antim Ivireanul - Șapte daruri ale Duhului Sfânt, carele sunt. Isaia, cap.11, stih 2

... Antim Ivireanul - Şapte daruri ale Duhului Sfânt, carele sunt. Isaia, cap.11, stih 2 Șapte daruri ale Duhului Sfânt, carele sunt. Isaia, cap.11, stih 2 de Antim Ivireanul 1. Înțelepciunea. 2. ÎnțelĂ©gerea. 3. Cunoștința. 4. Voia. 5. Blagocestiia. 6. Vitejiia ...

 

Antim Ivireanul - Patru bunătăți ale sufletului

... Antim Ivireanul - Patru bunătăţi ale sufletului Patru bunătăți ale

 

Antim Ivireanul - Patru bunătăți ale trupului

... Antim Ivireanul - Patru bunătăţi ale trupului Patru bunătăți ale

 

Nicolae Filimon - Schițe trase din viața și scrierile muzicale ale celebrului maestru G. Verdi

... Nicolae Filimon - Schiţe trase din viaţa şi scrierile muzicale ale celebrului maestru G. Verdi Schițe trase din viața și scrierile muzicale ale celebrului maestru G. Verdi de Nicolae Filimon Celebrul maestru Verdi, devenind atît de mult popular prin frumoasele sale opere muzicale, socotim că n-ar fi ... apoi acele părți cu o muzică combinată astfel că artistul rămînea liber de orice restricțiune muzicală și putea să dispună de cele mai frumoase coarde ale vocei sale, care le procura aplaudele publicului și ridica meritul compozitorului. El știu dar a prezinta înaintea publicului pe artistul mediocru subt un ... dintr-însele cele mai admirabile efecte; iată dar una din calitățile sale, care îl face atît de distins între maeștrii contimporani. Numele cele mai celebre ale lumii teatrale, care prin marele lor succese deteră o suvenire despre epocele cele mai glorioase din istoria muzicală, sînt datoare lui Verdi fama lor. Frezzolini ... în această armă muzicală un nemărginit spațiu pentru dezvoltarea talentelor lor și pentru divulgarea famei lor. Am cercetat cu cea mai strictă atențiune diversele compozițiuni ale acestui celebru maestru și putem mărturisi că am rămas surprinși de fiecare fantezii și varietatea geniului său. Am cercetat cu cel mai mare scrupul și ...

 

Vasile Alecsandri - Melodiile românești

... studiază izvoarele de avuție a pământului nostru; când pictorii ilustrează unele publicații cu o mulțime de desenuri ce înfățișează priveliștile cele mai pitorești ale câmpiilor, ale munților, ale orașelor și ale costumurilor românești; astăzi, zic, Albumul dlui Miculi e binevenit, căci aduce un contingent de mare preț la comoara cunoștințelor Europei în privirea naționalității noastre. Până ... un cântec de dor. Atunci se oprește fără voie ca dominat de un farmec necunoscut spre a asculta mai mult timp aceste suspine ale muntelui. Am întâlnit mulți călători străini în țările române care, nefiind deloc de școala romantică, mi-au mărturisit că aste cântece atât de simple și ... dintâi a fiecărei măsuri, iar a doua foarte puțin. Cu cât mișcările horei sunt line, egale și liniștite, întru atât cele ale jocului de brâu sunt vioaie și zgomotoase: dansatorii se țin cu mâna stângă de încingătoare, rezemându-se cu mâna dreaptă de umărul vecinului, și execută ... păstrează în memoria lor fapte confuze din istoria vechilor romani, ai căror sunt urmași, și răpirea sabinelor este unul din înaltele fapte, cele mai memorabile, ale glorioșilor lor străbuni, al cărei suvenir ei îl celebrează prin jocul Călușarilor. Ei aleargă la sunetele fluierului, ale vioarei și

 

Antim Ivireanul - Scara aceștii cărticele

... împărțit în trei părți. În partea cea dintâi s-au pus foarte pe scurt oare carele din cĂ©le mai trebuincioase și mai de folos ale sfintei beserici și ale sfintelor / taini, carele sunteți datori să le știți și să le păziți nu numai voi, ce și bieții creștini prin mijlocul vostru. În partea a ... nimică nu vă veți folosi, nici veți putea să vă îndreptați înaintea dreptului judecătoriu. Că zice / Domnul Hristos la Mathei în 22 de capete: Dați ale chesariului, chesariului și ale lui Dumnezeu lui Dumnezeu. Că precum cĂ©re împăratul dăjdi de la supușii lui, așa cĂ©re și Dumnezeu de la creștini, și mai vârtos ... Rugăciunea cea domnească și ce cuprinde în sine. 3. Mărturisirea credinții câte alcătuiri are și dintr-însele ce înțelĂ©gem? 4. CĂ©le 7 taini ale besĂ©ricii ce putĂ©re și ce dar are fieștecare? 5. CĂ©le 9 porunci mari ale besĂ©ricii ce ne învață să facem? 6. ZĂ©ce porunci ale lui Dunmezeu că să cuvine să le ținem; că de nu le vom ținea nu împlinim lĂ©gia. 7. Daruri ale Duhului Sfânt / carele sunt și câte? 8. CĂ©le 3 bunătăți mari ale bogosloviei. 9. Patru bunătăți ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Literatură...

Rezultate din Biblie pentru ALE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 357 pentru ALE.

Iosua Capitol 21

... Iosua Capitol 21 Iosua 20 Iosua Capitol 21 1 Căpeteniile de familie ale Leviților s`au apropiat de preotul Eleazar, de Iosua, fiul lui Nun, și de căpeteniile de familie ale semințiilor copiilor lui Israel. 2 Le-au vorbit la Silo, în țara Canaanului, și au zis: ,,Domnul a poruncit prin Moise ca să ... din seminția lui Iuda, din seminția lui Simeon și din seminția lui Beniamin; 5 ceilalți fii ai lui Chehat au avut prin sorți zece cetăți ale familiilor din seminția lui Efraim, din seminția lui Dan, și din jumătate din seminția lui Manase. 6 Fiii lui Gherșon au avut prin sorți treisprezece ... Domnul. 9 Au dat din seminția fiilor lui Iuda și din seminția fiilor lui Simeon următoarele cetăți numite pe nume, 10 și cari au fost ale fiilor lui Aaron dintre familiile Chehatiților și ale fiilor lui Levi, căci ei au ieșit cei dintîi la sorți. 11 Le-au dat Chiriat-Arba, sau Hebronul, în muntele lui Iuda, și locul ... Iaezerul și împrejurimile lui, de toate: patru cetăți. 40 Toate cetățile cari au căzut la sorți fiilor lui Merari, după familiile lor, alcătuind celelalte familii ...

 

2 Imparati Capitol 15

... în Samaria pe Șalum, fiul lui Iabeș, și l -a omorît; și, în locul lui, a domnit el. 15 Celelalte fapte ale lui Șalum, și uneltirea pe care a făcut -o, sînt scrise în cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 16 Atunci Menahem a bătut ... de sicli de argint. Împăratul Asiriei s`a întors înapoi, și nu s`a oprit atunci în țară. 21 Celelalte fapte ale lui Menahem, și tot ce a făcut el, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 22 Menahem a adormit ... el cincizeci de oameni dintre fiii Galaadiților. A omorît astfel pe Pecahia, și a domnit în locul lui. 26 Celelalte fapte ale lui Pecahia, și tot ce a făcut el, sînt scrise în cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 27 În al cincizeci și doilea an ... a omorît și a domnit el în locul lui, în al douăzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia. 31 Celelalte fapte ale lui Pecah, și tot ce a făcut el, sînt scrise în cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 32 În al doilea an al lui ...

 

Exodul Capitol 25

... faci un chenar de aur de jur împrejur. 12 Să torni pentru el patru verigi de aur, și să le pui la cele patru colțuri ale lui: două verigi deoparte și două verigi de cealaltă parte. 13 Să faci niște drugi de lemn de salcîm, și să -i poleiești cu aur ... și lățimea lui de un cot și jumătate. 18 Să faci doi heruvimi de aur, să -i faci de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispășirii; 19 să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celalt capăt; să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la ... împrejur. 26 Să faci pentru masă patru verigi de aur, și să pui verigile în cele patru colțuri, cari vor fi la cele patru picioare ale ei. 27 Verigile să fie lîngă pervaz, și în ele se vor vîrî drugii ca să ducă masa. 28 Drugii să -i faci din lemn ... de aur bătut: piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr`o bucată. 32 Din laturile lui să iasă șase brațe; trei brațe ale sfeșnicului dintr`o parte, și trei brațe ale ...

 

Exodul Capitol 27

... de aramă. 4 Să faci altarului un grătar de aramă, în chip de rețea, și să pui patru verigi de aramă la cele patru colțuri ale rețelei. 5 Grătarul să -l pui subt strașina altarului, începînd de jos, așa că grătarul să vină pînă la jumătatea altarului. 6 Să faci apoi ... miază noapte să fie deasemenea niște pînze, pe o lungime de o sută de coți, cu douăzeci de stîlpi și cu cele douăzeci de picioare ale lor de aramă; cîrligile stîlpilor și bețele lor de legătură, să fie de argint. 12 În spre partea de apus, să fie pentru lățimea curții ... cei cincizeci de coți pentru lățimea curții, 14 să mai fie cincisprezece coți de pînză pentru o aripă, cu trei stîlpi și cele trei picioare ale lor, 15 și cincisprezece coți de pînză pentru a doua aripă, cu trei stîlpi și cele trei picioare ale lor. 16 Pentru poarta curții cortului, să fie o perdea lată de douăzeci de coți, albastră, purpurie și cărmizie, și de in subțire ...

 

Exodul Capitol 37

... de jur împrejur. 3 A turnat pentru el patru verigi de aur, pe cari le -a pus la cele patru colțuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte. 4 A făcut niște drugi de lemn de salcîm, și i ... doi coți și jumătate, și lățimea de un cot și jumătate. 7 A făcut doi heruvimi de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispășirii; 8 un heruvim la un capăt, și un heruvim la celalt capăt; heruvimii i -a făcut pe capacul ispășirii la cele ... A turnat pentru masă petru verigi de aur, și a pus verigile în cele patru colțuri, cari erau la cele patru picioare ale ei. 14 Verigile erau lîngă pervaz, și în ele erau vîrîți drugii pentru ducerea mesei. 15 A făcut drugii de lemn de salcîm ... sfeșnicului erau dintr`o bucată cu el, bătut în întregime dintr`o bucată de aur curat. 23 A făcut apoi cele șapte candele ale lui, mucările și cenușarele lui, toate de aur curat. 24 A întrebuințat un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele ...

 

Exodul Capitol 38

... că venea pînă la jumătatea altarului. 5 A turnat apoi patru verigi, pe cari le -a pus în cele patru colțuri ale grătarului de aramă, ca să vîre drugii în ele. 6 A făcut drugii din lemn de salcîm, și i -a poleit ... 11 În spre partea de miazănoapte, erau o sută de coți de pînză, cu douăzeci de stîlpi și cu cele douăzeci de picioare de aramă ale lor; cîrligele stîlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. 12 Înspre partea de sus, erau cinci zeci de coți de pînză, cu zece ... partea de răsărit, pe cei cincizeci de coți lățime, erau: 14 pentru o aripă, cincisprezece coți de pînză, cu trei stîlpi și cele trei picioare ale lor, 15 și pentru a doua aripă, care era în fața ei, de cealaltă parte a porții curții, cincisprezece coți de ... lungime de douăzeci de coți, și înălțimea era de cinci coți, ca lățimea pînzelor curții; 19 cei patru stîlpi ai ei și cele patru picioare ale lor erau de aramă; cîrligele și bețele lor de legătură erau de argint; iar căpătîiele erau poleite cu argint. 20 Toți țărușii din jurul cortului ...

 

Deuteronomul Capitol 24

... tot lucrul mînilor tale. 20 Cînd îți vei scutura măslinii, să nu culegi a două oară roadele rămase pe ramuri: ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 21 Cînd îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele cari rămîn pe urma ta: ele să fie ale ...

 

Proverbele Capitol 23

... Căci curva este o groapă adîncă, și străina o fîntînă strîmtă. 28 Ea pîndește ca un hoț, și mărește între oameni numărul celor stricați. 29 Ale cui sînt vaietele? Ale cui sînt oftările? Ale cui sînt neînțelegerile? Ale cui sînt plîngerile? Ale cui sînt rănirile fără pricină? Ai cui sînt ochii roși? 30 Ale celor ce întîrzie la vin, și se duc să golească paharul cu vin amestecat. 31 Nu te uita la vin cînd curge roș și face ...

 

Ezechiel Capitol 43

... copiilor lui Israel! Casa lui Israel și împărații lor nu-Mi vor mai pîngări Numele Meu cel sfînt, prin curviile lor și prin trupurile moarte ale împăraților lor la moartea lor, 8 ca atunci cînd își puneau pragul lor lîngă pragul Meu, stîlpii lor lîngă stîlpii Mei, și nu era de ... pe cari le-au săvîrșit; de aceea i-am mistuit în mînia Mea. 9 Acum vor depărta de la Mine curviile lor și trupurile moarte ale împăraților lor, și voi locui vecinic în mijlocul lor. 10 Tu, însă, fiul omului, arată Templul acesta casei lui Israel; ei să -i măsoare planul ... vatra altarului se înălțau patru coarne. 16 Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coți, o lățime de doisprezece coți, și cu cele patru laturi ale lui făcea un patrat. 17 Pervazul avea patrusprezece coți lungime pe patrusprezece coți lățime, în cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumătate de cot; temelia era lată de un cot de jur împrejur, și treptele erau îndreptate spre răsărit ... ca să-Mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un vițel pentru jertfa de ispășire. 20 Să iei din sîngele lui, și să ungi cele patru coarne ale ...

 

Amos Capitol 1

... ține toiagul de cîrmuire în Bet-Eden; și poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul.`` 6 Așa vorbește Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărîrea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului: 7 de ... Îmi voi întoarce mîna împotriva Ecronului, și ce va mai rămînea din Filisteni va pieri, zice Domnul Dumnezeu.`` 9 Așa vorbește Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărîrea, pentrucă au luat pe toți oamenii prinși de război, și i-au dat Edomului, și nu s ... gîndit la legămîntul frățesc. 10 De aceea, voi trimete foc în zidurile Tirului, și -i va mistui palatele.`` 11 Așa vorbește Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărîrea, pentrucă a urmărit pe frații săi cu sabia, înădușindu-și mila, a dat ... își ținea într`una urgia. 12 De aceea, voi trimete foc peste Teman, și va mistui palatele Boțrei.`` 13 Așa vorbește Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărîrea, pentrucă au spintecat pîntecele femeilor însărcinate ...

 

Exodul Capitol 28

... cărmiziu, și de in subțire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie. 7 Să aibă doi umerari uniți cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ei. 8 Brîul să fie de aceeaș lucrătură ca efodul și prins pe el; să fie de aur, de fir ... ca niște sfori. 23 Să faci pentru pieptar două verigi de aur, și aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. 24 Cele două lanțuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi dela cele două capete ale pieptarului. 25 Iar celelalte două capete ale celor două lanțuri împletite să le prinzi de cele două ferecături, și să le pui peste umerarii efodului, în partea dinainte. 26 Să mai faci ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Biblie...

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru ALE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 1611 pentru ALE.

DIAGONAL

... DIAGONÁL , - Ă , diagonali , - e , s . f . , adj . I. S . f . 1. Segment de dreaptă care unește două unghiuri ( sau vârfuri ) nealăturate ale unui poligon sau două vârfuri ale unui poliedru aflate pe fețe diferite . 2. Porțiune de linie de cale ferată sau de tramvai care taie oblic mai multe linii paralele dintr - o ... Bară înclinată care leagă două noduri ale tălpilor opuse ale unei grinzi cu zăbrele . II. Adj . Care unește vârfurile a două unghiuri nealăturate ale unui poligon sau două vârfuri ale

 

METONIMIE

... METONIMÍE , metonimii , s . f . Figură de stil care constă în inversiunea voluntară a categoriilor logice ale întregului prin parte , ale părții prin întreg , ale cauzei prin efect , ale efectului prin cauză , ale abstractului prin concret , ale

 

TEORIE

... descriu și explică fapte sau evenimente privind anumite domenii sau categorii de fenomene . 3. ( În sintagme ) Teoria informației = teorie matematică a proprietăților generale ale surselor de informație , ale posibilităților de păstrare și de transmitere a informațiilor etc . Teoria literaturii = ramură a științei literaturii care studiază trăsaturile generale ale creației literare , curentele și metodele artistice etc . Teoria relativității = teorie a relațiilor dintre spațiu , timp și mișcare a materiei , în care ...

 

CECITATE

... CECITÁTE s . f . Absență a vederii datorită unor leziuni ale mediilor transparente oculare , ale retinei , ale căilor nervoase sau ale

 

EDUCAȚIE

... EDUCÁȚIE , educații , s . f . Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării și dezvoltării însușirilor intelectuale , morale sau fizice ale copiilor și ale tineretului sau , p . ext . , ale oamenilor , ale

 

FĂLCEA

... FĂLCEÁ , fălcele , s . f . Fiecare dintre : a ) cele două tălpi ale saniei ; b ) cele două brațe ale vatalelor de la războiul de țesut ; c ) cele două scândurele între care intră limba meliței ; d ) stinghiile de lemn care leagă între ele scândurile care ... cele două stinghii laterale ale cârceiei carului prin care se leagă tânjala de proțap ( când se înjugă patru boi ) ; f ) cele două brațe de lemn ale

 

NOSTRU

... NÓSTRU , NOÁSTRĂ , noștri , noastre , pron . pos . , adj . pos . ( De obicei precedat de art . " al " , " a " , " ai " , " ale " ) I. Pron . pos . 1. ( Înlocuiește numele obiectului posedat de vorbitor și de un grup din care vorbitorul face parte , precum și numele acestora ) Are o ... ale persoanelor din același grup cu ei , înlocuind și numele acestora ) Când vin ai noștri acasă ? 3. ( Indică lucrurile personale , proprietatea , preocupările etc . vorbitorului și ale ...

 

SPETEAZĂ

... reazămă spatele cel care șade ; spătar ^1 , rezemătoare . 2. Bucată de scândură îngustă care servește ca element de sprijin sau de legătură între diverse părți ale unei construcții sau ale unui obiect : a ) fiecare dintre aripile morii de vânt ; b ) fiecare dintre stinghiile care unesc obezile de la roata morii de apă ; c ... cele două coarne ale plugului ; e ) scândură cu care se ridică firele de urzeală când se țese cu alesături ; f ) fiecare dintre cele două brațe ale vatalelor la războiul de țesut ; g ) fiecare dintre scândurelele care alcătuiesc scheletul zmeului cu care se joacă copiii și care se fixează pe o coală ...

 

STRUCTURĂ

... dimensiunile fiecărui element component , cum și prin aranjarea lor unul față de celălalt . 2. Mod de așezare și asamblare a părților corpului omenesc , ale corpului anumalelor , ale plantelor sau ale țesuturilor lor . 3. Mod de construire a unui edificiu , a unui pod etc . 4. Mod de alcătuire a unei ...

 

VOSTRU

... VÓSTRU , VOÁSTRĂ , voștri , voastre , pron . pos . , adj . pos . ( De obicei precedat de art . " al " , " a " , " ai " , " ale " ) . I. Pron . pos . 1. ( Înlocuiește numele obiectului posedat de persoana căreia i se adresează cineva și de un grup din care persoana respectivă face parte ... mașină ca a voastră . 2. ( Pop . : mai ales la m . pl . ; indică soțul , soția , familia , rudele persoanei căreia i se adresează cineva și ale persoanelor din același grup cu ea , înlocuind și numele acestora ) Când vin ai voștri acasă ? 3. ( Indică lucrurile personale , proprietatea , preocupările etc . persoanei căreia i ...

 

ȘARJĂ

... cu sabia sau cu lancea . 2. ( Sport ) Atac impetuos asupra adversarului . III. 1. Creație literară , în general de dimensiuni reduse , care prezintă trăsăturile negative , ridicule ale unei situații sau ale unui personaj într - o formă îngroșată , exagerată , caricaturală . 2. ( Teatru ) Interpretare voit exagerată , prin sublinieri îngroșate ale

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...