Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:ANGIOPATIE, ATEISM, ATEU, BIOPLASMĂ, BONDAR, CATAPLEXIE, COLAPS, INACȚIUNE, INFORMAL, MUSCĂ, NEMIȘCARE ... Mai multe din DEX...

ORICĂREI - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru ORICĂREI

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 41 pentru ORICĂREI.

Antim Ivireanul - Dedicație la cartea lui Ioan Cariofil, Manual despre câteva nedumeriri, tipărită l

... ostașii Domnului din ceruri, neînfricații luptători ai sfintelor biserici ale lui Dumnezeu, și înflăcărații înțelegători ai adevărului, ca și biruitorii și purtătorii de trofee împotriva oricărei falange de eretici și în contra oricărei alte rătăciri grecești și ateiste, înarmați nu numai cu arme convingătoare și cu dovezi ale sfintei și divin inspitei Scripturi, ba chiar și cu raționamente ...

 

Dimitrie Anghel - Prinosul unui iconoclast

... reveriile prin grădinile, piețele și parcurile noastre, căutînd o rimă sau o imagine, a trebuit să gîndească așa. De pretutindeni, de la roata oricărei răscruci și din afundul oricărei cărări, un om de piatră sau de bronz și-a întins brațele acoperindu-mi orizontul. O armată de piedestaluri baricadează trecutul; un norod ...

 

Constantin Stamati-Ciurea - Introducere la volumul Răsunete din Basarabia

... le-am publicat în limba rusească, pentru că am fost crescut și deprins cu această limbă, a cărei bogăție și elasticitate permite exprimarea oricărei idei în modurile cele mai variate. Spre a nu depinde de aspra cenzură rusească, am publicat une¬le scrieri în limbile franceză și ...

 

Dimitrie Anghel - "Sunt lacrimae rerum"

... pe o etajeră, ori cel mai mic lucru, care ocupa un loc bine definit pentru tine în spațiul odăiei tale. Mătușa Elencu, însă, era inamica oricărei stabilități. Nemișcarea pentru dînsa era moartea, și lucrurile i se păreau că devin rigide și îngheață dacă stăteau încremenite două zile locului. Apoi praful era ...

 

Dimitrie Bolintineanu - Clejanii

... voi umili. Lanțu-ncinge corpul când inima cade, Când nu mai roșește ca să se degrade! Cel ce poartă jugul e de lanțuri demn Al oricărei crime lanțul e un semn. Dar a noastră țară pe viitorime N-are să roșească d-a noastră rușine. Cel ce ...

 

Grigore Alexandrescu - Inima mea e tristă

... descri mi-e greu. A! cât de mult amară Viața o să-mi pară! Minuturile veacuri o să le socotesc. A oricărei zi rază, Noi lacrimi o să vază, Când pe străine țărmuri străin o sa trăiesc! Spune-mi însă, iubită, Când inima-ți lipsită De-un ...

 

Petruț Pârvescu - Câmpia cu numere - Geometria visului

... ceva sub soare mai deschizînd cîte o fereastră oarbă 2. cîtă demnitate atîta pudoare în tranșeele cărnii mercenarii dorinței se sinucid anonimi arhipelagul inocent al oricărei debarcări premature cînd steagul eretic mai flutură pe banchiza întîmplării corabia muncită de gînduri ancorează goală la țărm o singură sărbătoare ia forma sînilor nepipăiți ...

 

Ion Luca Caragiale - Plătește vizirul

... de orice vederi politice de partid. Sentimentul public general, un sentiment adânc, născut din teama unei primejdii naționale văzută și pipăită, este fățiș în contra oricărei concesiuni în această cestiune; - acesta este un adevăr pe care nu-l va putea tăgădui niciun om care cunoaște bine țara românească. O deslegare a ...

 

Paul Zarifopol - Popi

... drăgălășenia de baby încântător. Priveam picioarele mici ale lui Popi, refugiate lânga peretele vagonului, se vede cu scopul de a demonstra atenienilor lipsa oricărei intimități cu vecinul lor. Piciorul, ușor cambrat, se termina printr-un genunchi rotund ca un măr domnesc, dezgolit de rochia scurtă. Coapsele ample, arcuite cu ...

 

Paul Zarifopol - Creație și analiză

... a căuta să o determinăm cu ajutorul unor elemente intelectuale, nu-i decât o treaptă pregătitoare în teoria literară; iar negarea radicală a oricărei teorii este o atitudine de un impresionism astăzi perimat. Poți să nu cultivi teoria aceasta e o chestie cu totul particulară. Trebuie știut însă că ...

 

Titu Maiorescu - Comediile domnului Caragiale

... se poate întrevedea prin această realitate elementul mai adânc și serios, care este nedezlipit de viața omenească în toată înfățișarea ei, precum în genere îndărătul oricărei comedii se ascunde o tragedie. Lăsând acum la o parte, în această privire mai generală asupra lucrărilor d-lui Caragiale, întrebările de o ordine secundară ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Literatură...

Rezultate din Biblie pentru ORICĂREI

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 15 pentru ORICĂREI.

Romani Capitol 1

... credință și care duce la credință, după cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credință.`` 18 Mînia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, cari înădușe adevărul în nelegiuirea lor. 19 Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci ...

 

Apocalipsa Capitol 14

... Dumnezeu. 6 Și am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie vecinică, pentruca s`o vestească locuitorilor pămîntului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și ori cărui norod. 7 El zicea cu glas tare: ,,Temeți-vă de Dumnezeu, și dați -I slavă, căci a venit ceasul ...

 

Genesa Capitol 6

... pămînt, și iată că pămîntul era stricat; căci orice făptură își stricase calea pe pămînt. 13 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Sfîrșitul oricărei făpturi este hotărît înaintea Mea, fiindcă au umplut pămîntul de silnicie; iată, am să -i nimicesc împreună cu pămîntul. 14 Fă-ți o corabie din ...

 

Psalmii Capitol 136

... ține îndurarea Lui! 24 Și ne -a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui! 25 Pe Cel ce dă hrană oricărei

 

Ieremia Capitol 25

... ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pămîntului. 31 Vuietul ajunge pînă la marginea pămîntului; căci Domnul Se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi, și dă pe cei răi pradă săbiei, zice Domnul.`` 32 ,,Așa vorbește Domnul oștirilor: ,Iată, nenorocirea merge din popor în popor, și o mare ...

 

Ezechiel Capitol 22

... a vorbit! 29 Poporul din țară se dedă la sîlnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin, împotriva oricărei dreptăți! 30 Caut printre ei un om care să înalțe un zid, și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n ...

 

Romani Capitol 4

... Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții, și care cheamă lucrurile cari nu sînt, ca și cum ar fi. 18 Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, dupăcum i se spusese: ,,Așa va fi sămînța ta.`` 19 ...

 

2 Corinteni Capitol 1

... pace vouă dela Dumnezeu, Tatăl nostru, și dela Domnul Isus Hristos! 3 Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mîngîieri, 4 care ne mîngîie în toate necazurile noastre, pentruca, prin mîngîierea cu care noi înșine sîntem mîngîiați de Dumnezeu, să putem mîngîia pe ceice ...

 

Coloseni Capitol 1

... mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți dela nădejdea Evangheliei, pe care ați auzit -o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de supt cer, și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. 24 Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul ...

 

Coloseni Capitol 2

... ale lumii, și nu după Hristos. 9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpîniri. 11 În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mînă, ci cu tăierea împrejur a lui ...

 

1 Petru Capitol 2

... rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe cari le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. 13 Fiți supuși oricărei stăpîniri omenești, pentru Domnul: atît împăratului, ca înalt stăpînitor, 14 cît și dregătorilor, ca unii cari sînt trimeși de el să pedepsească pe făcătorii de ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Biblie...

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru ORICĂREI

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 15 pentru ORICĂREI.

ANGIOPATIE

... ANGIOPATÍE , agiopatii , s . f . Denumire dată oricărei

 

ATEISM

... ATEÍSM s . n . Negare a existenței lui Dumnezeu și a oricărei

 

ATEU

... ATÉU , - ÉE , atei , - ee , s . m . și f . Adept al ateismului ; persoană care neagă existența lui Dumnezeu și a oricărei

 

BIOPLASMĂ

... BIOPLÁSMĂ s . f . ( Biol . ) Substanță organică vie aflată în constituția organismului oricărei

 

BONDAR

... BONDÁR , bondari , s . m . Nume dat unor insecte himenoptere mari asemănătoare cu albina ; bărzăun ( Bombus ) ; ( pop . ) nume care se dă oricărei

 

CATAPLEXIE

... CATAPLEXÍE , cataplexii , s . f . ( Med . ) încetare bruscă și de scurtă durată a oricărei

 

COLAPS

... COLÁPS , colapsuri , s . n . Insuficiență circulatorie periferică , manifestată prin pierderea oricărei

 

INACȚIUNE

... INACȚIÚNE , inacțiuni , s . f . ( Rar ) Lipsă a oricărei

 

INFORMAL

... sociologie ; despre relații sociale ) Care se desfășoară în absența determinărilor și cadrelor instituționale , oficiale , formale ; neoficial , neprotocolar , familiar . 2. ( Despre pictura abstracționistă ) Caracterizat prin lipsa oricărei

 

MUSCĂ

... de insecte cu aparatul bucal adaptat pentru supt , dintre care cea mai cunoscută ( Musca domestica ) trăiește pe lângă casa omului ; p . gener . ( pop . ) nume dat oricărei insecte mici , zburătoare , căreia nu i se cunoaște numele . 2. ( Înv . și pop . ) Albină . II. P . anal . 1. ( La oameni ) Smoc de păr lăsat să ...

 

NEMIȘCARE

... NEMIȘCÁRE s . f . Stare a ceea ce nu se mișcă ; imobilitate , neclintire ; absență a oricărei

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...