Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:CONTRADICȚIE, EGALITATE, ADACTILIE, AIEVEA, CÂȘTIGA, CARBON, CERC, CHEIE, COLECTIV, COMUN, COSMOPOLIT ... Mai multe din DEX...

TUTUROR - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru TUTUROR

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 360 pentru TUTUROR.

Antim Ivireanul - Dedicația din cartea lui Sevastos Chimenitul, Eortologhion, tipărită în grecește l

... Ioan Constantin Basarab voevod, mântuire, viață îndelungată și bună sortire de la Dumnezeu și cea mai înaltă fericire. Începutul, mijlocul și sfârșitul, stăpânul și domnul tuturor ființelor și simțitoare și înțelegătoare este făcătorul tuturor, Dumnezeu. Stăpânul însă și sfârșitul tuturor celor de sub lună este omul. Iar sfârșitul omului, pentru care s-a creat de Dumnezeu, este câștigarea și fericirea lui Dumnezeu însăși ...

 

Antim Ivireanul - Prealuminaatului și preaînâlțatului domn Constandin Brâncoveanu Basarab Voevod

... la cĂ©le trupești. Drept acĂ©ia am vrut cu iubire de osteneală de am adunat și am însemnat întru această cărticea chipurile și obrazele tuturor strămoșilor noștri anume carele din carele să trage, precum să povestesc în sfânta și dumnezeiasca Scriptură în cea vĂ©che și în cea noao și ... aproape de la creștineasca și asămânătoarea lui Hristos voință a măriei-tale, pentru care lucru de vom zice și te vom numi coroana tuturor domnilor nu vom greși adevărului, de vrĂ©me ce ca un maslin roditoriu ce ești sădit în casa Domnului întinzi spre toți ramurile cĂ©le ... le bune și dumnezeești pururea aprinsă cu focul credinții și a dragostei cei fierbinte și pusă în sfĂ©șnic pentru ca să lumineze tuturor celor ce sunt întru întunĂ©recul scârbelor. Și precum într-o grădină împărătească cu multe podoabe să află multe și de multe feliuri de flori ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos 2

... iaste răbdătoriu, acela iaste smerit, acela iaste blând, acela iaste ertătoriu, acela iaste iubitoriu de streini, cuciarnic, pacinic și, în scurte cuvinte, acela iaste lăcașul tuturor bunătăților și vasul tuturor darurilor. Și cum că iaste adevărul așa, o dovedĂ©ște dumnezeiasca Evanghelie. PovestĂ©ște evanghelistul Ioan Botezătoriu la capul cel dintâi cum că, văzând ... vindecat împotrivirea, după cum zice Theofilact, adecă neascultarea lumii cu ascultarea lui Hristos, urmează fărde nici un prepus că precum neascultarea iaste începutul și rădăcina tuturor păcatelor, așa și ascultarea iaste izvorul și mumă tuturor bunătăților. Pentru acĂ©ia Dumnezeu Tatăl pre dreptate au dat apostolilor numai această poruncă a ascultării în vrĂ©mea înfrumusețării, pentru căci întru ...

 

Antim Ivireanul - Mărturisirea credinții, carea se împarte în 12 alcătuiri

... 12 alcătuiri Mărturisirea credinții, carea se împarte în 12 alcătuiri de Antim Ivireanul Crez întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătoriul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Alcătuirea aceasta ne învață să crĂ©dem că unul iaste Dumnezeu-Tatăl, precum apostolul cătră efesĂ©ni, cap 4 zice: Unul iaste Dumnezeu ... cu slava carea am avut de la tine mai nainte de lume. Încă ne mai învață să crĂ©dem cum că Iisus Hristos iaste făcător tuturor lucrurilor și veacurilor, după cum la Ioann, cap l zice: Lumea de el s-au făcut și lumea pre el n-au cunoscut. Carele pentru ...

 

Alecu Văcărescu - Foarte multă văz plăcere

... Văcărescu - Foarte multă văz plăcere 16 [Foarte multă văz plăcere] de Alecu Văcărescu Informații despre această ediție     Foarte multă văz plăcere     La a tuturor părere,     Hotărînd cu o pornire,     Făr' d-a face osebire :     Cum că lucruri delicate     Trei se află-n lume date     Care pot să ... Și dă este vro dulceață,     Dar o știm cu legătură     Într-un fel dă la natură.     Dînd dă obște o plăcere     La a tuturor vedere,     Și mai mult nu se-nmulțește,     Nici mai scade, nici mai crește.     Iar viind la frumusețe,     Aici voi, idei istețe !     Căci intrăm în adîncime ...

 

Alexandru Vlahuță - Christos a înviat

... Atotputernic și smerit! El orbilor le da lumina, Și muților le dă cuvânt, Pe cei infirmi îi întărește, Pe morți îi scoală din mormânt. Și tuturor de o potrivă. Împarte darul lui ceresc- Și celor care cred într-însul, Și celor ce-l batjocoresc. Urască-l cei fără de lege... Ce ...

 

Alexei Mateevici - Alegerile

... ce s-a început. Le-am dorit ca mișcarea, ridicarea moldovenilor din Basarabia să ajungă cât mai degrabă o mișcare a tuturor moldovenilor basarabeni. Acum putem să zicem că noi ne-am întâlnit față în față cu cel dintâi mare lucru, care a avut să ... ni se deschide și a se lămuri. Mersul alegerilor ne va arăta cine suntem noi și unde-i locul nostru. Alegerile vor spune tuturor dacă suntem noi vrednici sau nu pentru viață. Ele ne vor face ori oameni vii, oameni ca toți oamenii în cel mai frumos înțeles al ...

 

Antim Ivireanul - Trei fapte bune ale blagosloviei. 1 Corintheni, cap.13, stih 13

... rere sau trecătoare, sau vĂ©cinică. Dragostea încă iaste, după cum zice fericitul Pavel mai mare decât credința și decât / nădĂ©jdea, tămeiul și vârful tuturor bunătăților, carĂ©a unĂ©ște pre mulți întru una și face cale cătră Dumnezeu tuturor

 

Dimitrie Anghel - Alaiul vechiturilor

... seama ce repede pas a făcut civilizația. Era o adevărată procesie, un nesfîrșit monom de lucruri eteroclite, cel mai bizar caleidoscop retrospectiv al tuturor mijloacelor de comunicație. Scuturate de praful ce le acoperea de cine știe cîte decenii, vechile rădvane, cu mușamalele coșcovite de ploi și cu pernele mîncate ... totdeauna infinitul și nevoind să știe că mîine, poate, va deveni și ea, cu mîndrele ei aripe, o tovarășe bună și uitată a tuturor acestor ancestrale vehicule, care au ieșit din noaptea hrubelor și a șurilor în care dormeau înmormîntate și i-au făcut distinsa onoare ca ...

 

George Coșbuc - În spital

... sărutat pe frunte; Spre români întors apoi: Vara, pășunând pe munte Turmele de oi, Și-adunați pe lângă masă Iarna la ospăț și nunți, Spuneți tuturor de-acasă Celor de prin munți, Și le-nseninați viața Cu cuvânt înălțător, Că pe-un soț de-al vostru-n fața Voastr-a ...

 

George Topîrceanu - M. Codreanu: Sonete parnasiene

... mea "un nume" Și-n loc de bani — supremă mângâiere — Un geamantan cu opere postume. Și plec râzând de propria-mi durere, Că tuturor vă las această lume... Dar tuturor

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Literatură...

Rezultate din Biblie pentru TUTUROR

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 249 pentru TUTUROR.

Ieremia Capitol 25

... dela miazănoapte, zice Domnul; și voi trimete la robul Meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului; îi voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei, și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvîrșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște dărîmături ... de blestem, cum se vede lucrul acesta astăzi; 19 lui Faraon, împăratul Egiptului, slujitorilor lui, căpeteniilor lui, și tot poporului lui; 20 la toată Arabia, tuturor împăraților țării Uț, tuturor împăraților țării Filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului, și celor ce au mai rămas din Asdod; 21 Edomului, Moabului, și copiilor lui Amon; 22 tuturor împăraților Tirului, tuturor împăraților Sidonului, și împăraților ostroavelor cari sînt dincolo de mare; 23 Dedanului, Temei, Buzului, și tuturor celor ce își rad colțurile bărbii, 24 tuturor împăraților Arabiei, și tuturor împăraților Arabilor cari locuiesc în pustie; 25 tuturor împăraților Zimrei, tuturor împăraților Elamului, și tuturor împărăților Mediei; 26 tuturor împăraților dela miazănoapte, de aproape sau de departe, și unora și altora, și tuturor împărațiilor lumii cari sînt pe fața pămîntului. Iar împăratul Șeșacului va bea după ei. 27 ,Să le spui: ,Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel ...

 

Isaia Capitol 2

... Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mîndru și trufaș, împotriva oricui se înalță, ca să fie plecat: 13 împotriva tuturor cedrilor înalți și falnici ai Libanului, și împotriva tuturor stejarilor Basanului; 14 împotriva tuturor munților înalți, și împotriva tuturor dealurilor falnice; 15 împotriva tuturor turnurilor înalte, și împotriva tuturor zidurilor întărite; 16 împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis, și împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. 17 Mîndria omului va fi smerită, și trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. 18 ...

 

Numeri Capitol 3

... Domnul a vorbit lui Moise, și a zis: 12 ,,Iată că am luat pe Leviți din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întîilor născuți, cari se nasc întăi dintre copiii lui Israel; și Leviții vor fi ai Mei. 13 Căci orice întîi născut este al Meu; în ... în pustia Sinai, și a zis: 15 ,,Fă numărătoarea copiilor lui Levi, după casele părinților lor, după familiile lor; și anume, fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească, dela vîrsta de o lună în sus. 16 Moise le -a făcut numărătoarea, după porunca Domnului, întocmai cum poruncise ... bărbații, dela vîrsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii. 40 Domnul a zis lui Moise: ,,Fă numărătoarea tuturor întîilor născuți de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, dela vîrsta de o lună în sus, și numără -i după numele lor. 41 Să iei ... născuți din copiii lui Israel, și vitele Leviților în locul tuturor întîilor născuți din vitele copiilor lui Israel!`` 42 Moise a făcut numărătoarea tuturor ...

 

Estera Capitol 1

... vase de aur, de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțămită dărniciei împăratului. 8 Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. 9 Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor, în casa împărătească a ... aprins de mînie. 13 Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții cari cunoșteau obiceiurile vremii. Căci așa se puneau la cale treburile împăratului: înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. 14 Avea lîngă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, șapte ... Vasti; ci și față de toți domnitorii și toate popoarele cari sînt în toate ținuturile împăratului Ahașveroș. 17 Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor, și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice: ,Împăratul Ahașveroș a poruncit să i se aducă înainte împărăteasa Vasti ... nu s`a dus.` 18 Și în ziua aceasta crăiesele Persiei și Mediei, cari vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpeteniilor împăratului: de aici va veni mult dispreț și mînie. 19 Dacă împăratul găsește cu cale, să se dea poruncă din partea lui și să ...

 

Ezechiel Capitol 16

... ajuns curviile tale, 21 de Mi-ai mai junghiat fiii, și i-ai dat, trecîndu -i prin foc în cinstea lor? 22 Și în mijlocul tuturor urîciunilor și curviilor tale, nu ți-ai adus aminte de vremea tinereței tale, cînd erai goală, goală de tot, și te zbăteai în sîngele tău ... ți-ai făcut înălțimi în toate piețele. 25 La toate colțurile ulițelor ți-ai făcut înălțimi, ți-ai necinstit frumusețea, ți-ai desfăcut picioarele înaintea tuturor trecătorilor, ai făcut tot mai multe curvii. 26 Ai curvit cu Egiptenii, vecinii tăi, cu trupul plin de vlagă, și ți-ai înmulțit curviile, ca ... fost nici măcar ca o curvă care-și cere plata. 32 Ai fost femeia prea curvă, care primește pe străini în locul bărbatului ei! 33 Tuturor curvelor li se plătește o plată; dar tu ai dat daruri tuturor ibovnicilor tăi, i-ai cîștigat prin daruri, ca să -i tragi la tine din toate părțile și să curvești cu ei. 34 Ai fost cu ... Nu vorbeai deloc despre sora ta Sodoma, în vremea mîndriei tale, 57 mai înainte de vădirea răutății tale, cînd ai primit batjocurile fiicelor Siriei, ale tuturor ...

 

Genesa Capitol 1

... sămînță și care este pe fața întregului pămînt, și orice pom, care are în el rod cu sămînță: aceasta să fie hrana voastră.`` 30 Iar tuturor fiarelor pămîntului, tuturor păsărilor cerului, și tuturor vietăților cari se mișcă pe pămînt, cari au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde.`` Și așa a ...

 

Genesa Capitol 16

... numele Ismael; căci Domnul a auzit mîhnirea ta. 12 El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; mîna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, și mîna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; și va locui în fața tuturor fraților lui.`` 13 Ea a numit Numele Domnului care -i vorbise: ,,Tu ești Dumnezeu care mă vede!`` Căci a zis ea ...

 

1 Imparati Capitol 4

... mii de iesle pentru caii de la carăle lui, și douăsprezece mii de călăreți. 27 Îngrijitorii îngrijeau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui; și nu lăsau să fie vreo lipsă. 28 Aduceau și orz și paie pentru ... Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere, și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. 30 Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor Răsăritului și toată înțelepciunea Egiptenilor. 31 El era mai înțelept decît orice om, mai mult decît Etan, Ezrahitul, mai mult decît Heman, Calcol și ... a vorbit deasemenea despre dobitoace, despre pasări, despre tîrîtoare și despre pești. 34 Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor

 

2 Cronici Capitol 31

... credincioșie fraților lor, mari și mici, partea cuvenită lor, după cetele lor: 16 celor de parte bărbătească înscriși dela vîrsta de trei ani în sus; tuturor celor ce intrau zilnic în Casa Domnului ca să-și facă slujba după însărcinările și după cetele lor; 17 preoților înscriși după casele lor părintești ... pentru fiii lui Aaron, preoții, cari locuiau la țară în împrejurimile cetăților lor, erau în fiecare cetate oameni numiți anume, ca să împartă părțile cuvenite tuturor celor de parte bărbătească din preoți și tuturor Leviților înscriși. 20 Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut ce este bine, ce este drept, ce ...

 

Ezra Capitol 7

... ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe cari le vei avea de făcut cu privire la Casa Dumnezeului tău. 21 Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de Rîu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, 22 pînă ... tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători cari să facă dreptate la tot poporul de dincolo de Rîu, tuturor celorce cunosc legile Dumnezeului tău; și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. 26 Oricine nu va păzi întocmai Legea Dumnezeului tău și legea ... slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim, 28 și a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi, și a tuturor căpeteniilor puternice ale lui! Întărit de mîna Domnului, Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strîns pe căpeteniile lui Israel, ca să plece cu mine ...

 

Estera Capitol 9

... ospăț și de sărbătoare, în care își trimet daruri unii altora. 20 Mardoheu a scris aceste lucruri, și a trimes scrisori tuturor Iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahașveroș, de aproape și din depărtare. 21 Le poruncea să prăznuiască în fiecare an ziua a patrusprezecea și ... 23 Iudeii s`au îndatorat să facă ceeace și începuseră să facă și ce le scrisese Mardoheu. 24 Căci Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrăjmașul tuturor Iudeilor, făcuse planul să -i peardă, și aruncase Pur, adică sorțul, ca să -i omoare și să -i nimicească. 25 Dar Estera, venind înaintea împăratului ... fata lui Abihail, și Iudeul Mardoheu au scris stăruitor a doua oară pentruca să întărească scrisoarea privitoare la Purim. 30 Au trimes scrisori tuturor Iudeilor, în cele o sută douăzeci și șapte de ținuturi ale împăratului Ahașveroș. Ele cuprindeau cuvinte de pace și de credincioșie, 31 întărind ținerea acestor ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Biblie...

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru TUTUROR

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 73 pentru TUTUROR.

CONTRADICȚIE

... CONTRADÍCȚIE , contradicții , s . f . 1. ( Fil . ) Categorie care exprimă starea lăuntrică a tuturor obiectelor și proceselor ( corelația de unitate , legatură , coexistență și luptă a laturilor , proprietăților și tendințelor contrare , proprii fiecărui obiect sau proces ) , constituind conținutul ...

 

EGALITATE

... de a fi egal , stare a două sau a mai multor lucruri egale între ele . 2. Principiu potrivit căruia tuturor oamenilor și tuturor statelor sau națiunilor li se recunosc aceleași drepturi și li se impun aceleași îndatoriri , prevăzute de regula de drept ; situație în care oamenii se bucură ...

 

ADACTILIE

... ADACTILÍE s . f . Malformație congenitală care constă în absența tuturor

 

AIEVEA

... AIÉVEA adv . , adj . I. Adv . 1. În realitate . 2. Lămurit ; clar , limpede . 3. ( Înv . ) În văzul tuturor

 

CÂȘTIGA

... a dobândi , a obține experiență , cunoștințe etc . 2. Tranz . A atrage de partea sa ; a cuceri . Câștigase simpatia tuturor . 3. Tranz . A obține , a cuceri victoria ( într - o competiție sportivă , într - un proces etc . ) . 4. Intranz . A deveni ...

 

CARBON

... CARBÓN s . n . Element chimic , metaloid foarte răspândit în natură , component de bază al tuturor

 

CERC

... CERC , cercuri , s . n . I. 1. Figură geometrică plană formată din mulțimea tuturor punctelor egal depărtate de un punct fix ; circumferință ; suprafață limitată de această figură . 2. Figură , desen , linie sau mișcare în formă de cerc ( I 1 ...

 

CHEIE

... Muz . ) Semn convențional pus la începutul portativului , pentru a indica poziția unei note de o anumită înălțime , și , prin aceasta , a tuturor celorlalte note . Cheia sol . 5. ( La pl . ) Vale îngustă , lipsită de albie majoră , între doi pereți înalți și abrupți , acolo unde apa râului , întâlnind roci ...

 

COLECTIV

... COLECTÍV , - Ă , colectivi , - e , adj . , subst . I. Adj . 1. Care rezultă din participarea , din activitatea mai multor persoane ( sau lucruri ) . 2. Care aparține tuturor ; comun , obștesc , social . 3. Care se referă la ideea de colectivitate . II. S . n . Echipă . Colectiv de redacție . Colectiv de catedră . III. S . f . ( Ieșit ...

 

COMUN

... COMÚN , - Ă , comuni , - e , adj . 1. Care aparține mai multora sau tuturor ; care privește sau interesează pe mai mulți sau pe toți ; de care se folosesc mai mulți sau toți ; obștesc . 2. Obișnuit , normal , firesc ; frecvent . 3 ...

 

COSMOPOLIT

... adj . 1. ( Adesea substantivat ) Care aparține cosmopolitismului , privitor la cosmopolitism ; care manifestă cosmopolitism . 2. Care ține de mai multe culturi , comun mai multor țări sau tuturor

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...