Căutare text în Biblie

 

Cuvânt

 

Rezultate din Biblie pentru DOI

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 467 pentru DOI.

Ezra Capitol 2

... Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaților din poporul lui Israel: 3 fiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 4 fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 5 fiii lui Arah, șapte sute șaptezeci și cinci; 6 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua și lui Ioab, două mii opt sute ... 8 fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci și cinci; 9 fiii lui Zacai, șapte sute șase zeci; 10 fiii lui Bani, șase sute patruzeci și doi; 11 fiii lui Bebai, șase sute două zeci și trei; 12 fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci și doi; 13 fiii lui Adonicam, șase sute șase zeci și șase; 14 fiii lui Bigvai, două mii cincizeci și șase; 15 fiii lui Adin, patru sute ... oamenii din Micmas, o sută douăzeci și doi; 28 oamenii din Betel și Ai, două sute douăzeci și trei; 29 fiii lui Nebo, cincizeci și doi; 30 fiii lui Magbiș, o sută cincizeci și șase; 31 fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 32 fiii lui Harim, treisute ... ...

 

Neemia Capitol 7

... Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numărul bărbaților din poporul lui Israel: 8 fiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 9 fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 10 fiii lui Arah, șase sute cincizeci și doi; 11 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua și ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece; 12 fiii lui Elam, o mie două ... Micmas, o sută douăzeci și doi; 32 oamenii din Betel și din Ai, o sută douăzeci și trei; 33 oamenii din celalt Nebo, cincizeci și doi; 34 fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 35 fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 36 fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci ... lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hațebaim, fiii lui Amon. 60 Toți slujitorii Templului și fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci și doi. 61 Iată pe ceice au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub-Adon, și din Imer, și cari n`au putut să-și ... arate casa părintească și neamul, ca dovadă că erau din Israel. 62 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, șase sute patruzeci și ...

 

Exodul Capitol 28

... l facă de aur, de fir albastru, purpuriu și cărmiziu, și de in subțire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie. 7 Să aibă doi umerari uniți cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ei. 8 Brîul să fie de aceeaș lucrătură ca efodul și ... aceste pietre să le pui pe umerarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel; și Aaron le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca aducere aminte de ei. 13 Să faci apoi niște ferecături de aur, 14 și două lănțișoare de aur curat, pe cari ... din lăuntru care este îndreptată spre efod. 27 Și să mai faci alte două verigi de aur, pe cari să le pui jos la cei doi umărari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umărarii, deasupra brîului efodului. 28 Pieptarul cu verigile ...

 

Exodul Capitol 37

... Exodul Capitol 37 Exodul 36 Exodul Capitol 37 1 Apoi Bețaleel a făcut chivotul din lemn de salcîm; lungimea lui era de doi coți și jumătate, lățimea de un cot și jumătate și înălțimea tot de un cot și jumătate. 2 L -a poleit cu aur ... dela cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul. 6 A făcut și capacul ispășirii de aur curat; lungimea lui era de doi coți și jumătate, și lățimea de un cot și jumătate. 7 A făcut doi heruvimi de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispășirii; 8 un heruvim la un capăt, și un heruvim la celalt capăt; heruvimii i ... unul la altul. Heruvimii stăteau cu fața întoarsă spre capacul ispășirii. 10 A făcut masa din lemn de salcîm; lungimea ei era de doi coți, lățimea de un cot și înălțimea de un cot și jumătate. 11 A poleit -o cu aur curat, și i -a ... tămîie din lemn de salcîm; lungimea lui era de un cot, și lățimea de un cot; era în patru muchi, și înălțimea lui era de ...

 

Exodul Capitol 39

... de jos ale pieptarului, pe marginea dinlăuntru dinspre efod. 20 Apoi au făcut alte două verigi de aur, pe cari le-au pus la cei doi umărari ai efodului, jos, pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se împreună efodul cu umărarii, deasupra brîului efodului. 21 Au legat ...

 

1 Imparati Capitol 7

... lucrări de aramă. El a venit la împăratul Solomon, și i -a făcut toate lucrările. 15 A turnat cei doi stîlpi de aramă. Cel dintîi avea optsprezece coți în înălțime, și un fir de doisprezece coți măsura grosimea celui de al doilea. 16 A ... al doilea. 19 Coperișurile depe vîrful stîlpilor, în pridvor, erau lucrate așa de parcă erau niște crini și aveau patru coți. 20 Coperișurile depe cei doi stîlpi erau înconjurate de două sute de rodii, sus, lîngă umflătura care era peste rețea; de asemenea erau două sute de rodii înșirate în jurul ... a pus -o în partea dreaptă a casei la miazăzi răsărit. 40 Hiram a făcut cenușarele, lopețile și lighenele. 41 doi stîlpi cu cele două coperișuri și cu cununile lor de pe vîrful stîlpilor; cele două rețele ca să acopere cele două cununi ale coperișurilor de ...

 

Exodul Capitol 26

Exodul Capitol 26 Exodul 25 Exodul Capitol 26 1 Cortul să -l faci din zece covoare de in subțire răsucit, și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărmiziu; pe el să faci heruvimi lucrați cu măiestrie. 2 Lungimea unui covor să fie de două zeci și opt de coți, iar lățimea unui covor să fie de patru coți; toate covoarele să aibă aceeaș măsură. 3 Cinci din aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte cinci covoare să fie de asemenea prinse împreună. 4 La marginea covorului cu care se sfîrșește cea dintîi împreunare de covoare, să faci niște chiotori albastre; tot așa să faci și la marginea covorului cu care se sfîrșește a doua împreunare de covoare. 5 La cel dintăi covor să faci cincizeci de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfîrșește a doua împreunare de covoare să faci tot cincizeci de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele și să vină față în față. 6 Apoi să faci cincizeci de copci de aur, și cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, așa încît cortul să alcătuiască un întreg. 7 Să mai faci niște ...

 

Exodul Capitol 36

Exodul Capitol 36 Exodul 35 Exodul Capitol 36 1 Bețaleel, Oholiab, și toți bărbații iscusiți în cari pusese Domnul înțelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rînduite pentru slujba sfîntului locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul. 2 Moise a chemat pe Bețaleel, Oholiab, și pe toți bărbații iscusiți în mintea cărora pusese Domnul pricepere, și anume pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să -l facă. 3 Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele, pe cari le aduseseră copiii lui Israel ca să facă lucrările rînduite pentru slujba sfîntului locaș. Chiar și dupăce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, în fiecare dimineață, daruri de bună voie. 4 Atunci toți bărbații iscusiți, prinși la toate lucrările sfîntului locaș, și-au lăsat fiecare lucrul pe care -l făceau, 5 și au venit de au spus lui Moise: ,,Poporul aduce mult mai mult decît trebuie pentru facerea lucrărilor, pe cari a poruncit Domnul să le facem.`` 6 Moise a pus să strige în tabără că nimeni, fie bărbat fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru sfîntul locaș. Au oprit astfel pe popor să ...

 

Exodul Capitol 25

... pui în chivot mărturia, pe care ți -o voi da. 17 Să faci un capac al ispășirii de aur curat; lungimea lui să fie de doi coți și jumătate, și lățimea lui de un cot și jumătate. 18 Să faci doi heruvimi de aur, să -i faci de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispășirii; 19 să faci un heruvim la un capăt și ... în chivot să pui mărturia, pe care ți -o voi da. 22 Acolo Mă voi întîlni cu tine; și dela înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel. 23 Să faci o masă de lemn de salcîm; lungimea ...

 

Numeri Capitol 29

... ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfele de băutură. 20 A treia zi, să aduceți unsprezece viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur, 21 împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și ... ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfa de băutură. 23 A patra zi, să aduceți zece viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur, 24 împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și ... afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfa de băutură. 26 În ziua a cincea, să aduceți nouă viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur, 27 împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și ... afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfa de băutură. 29 În ziua a șasea, să aduceți opt viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur, 30 împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și ...

 

Numeri Capitol 28

... Îmi sînt de un plăcut miros.` 3 Să le spui: ,Iată jertfa mistuită de foc pe care o veți aduce Domnului: în fiecare zi, cîte doi miei de un an fără cusur, ca ardere de tot necurmată. 4 Să aduci un miel dimineața, și celalt miel seara1; 5 iar, ca dar ... jertfă de băutură ca cele de dimineață; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un miros plăcut Domnului. 9 În ziua Sabatului, să aduceți doi miei de un an fără cusur, și ca dar de mîncare, două zecimi de efă din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, împreună cu jertfa de ... de Sabat, afară de arderea de tot necurmată și jertfa ei de băutură. 11 La începutul lunilor voastre, să aduceți ca ardere de tot Domnului: doi viței, un berbece, și șapte miei de un an fără cusur; 12 și, ca dar de mîncare pentru fiecare vițel, trei zecimi de efă din ... adunare sfîntă: să nu faceți nici o lucrare de slugă în ea. 19 Să aduceți ca ardere de tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viței, un berbece, și șapte miei de un an fără cusur. 20 Să mai adăugați și darul lor de mîncare din floarea făinii, frămîntată cu ...

 

   Următoarele >>>