Căutare text în Biblie

 

Cuvânt

 

Rezultate din Biblie pentru PACEA

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 211 pentru PACEA.

2 Imparati Capitol 9

... a zis: ,,Văd o ceată de oameni.`` Ioram a zis: ,,Ia un călăreț, și trimete -l înaintea lor să întrebe dacă este pace.`` 18 Călărețul s`a dus înaintea lui Iehu, și a zis: ,,Așa zice împăratul: ,,Veniți cu pace?`` Și Iehu a răspuns: ,,Ce-ți pasă de pace? Treci înapoia mea.`` Caraula a dat de știre, și a zis: ,,Solul s`a dus pînă la ei, și ... Ioram a trimes un al doilea călăreț, care a ajuns la ei, și a zis: ,,Așa zice împăratul: ,,Veniți cu pace?`` Și Iehu a răspuns: ,,Ce-ți pasă de pace? Treci înapoia mea.`` 20 Caraula a dat de știre, și a zis: ,,S`a dus pînă la ei, și ... lui Iehu; și l-au întîlnit în ogorul lui Nabot din Izreel. 22 Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis: ,,Pace, Iehu?`` Iehu a răspuns: ,,Ce, pace ...

 

Isaia Capitol 57

... nu -i pasă; se duc oamenii de bine și nimeni nu ia aminte că din pricina răutății este luat cel neprihănit. 2 El întră în pace în groapa lui: cel ce umblă pe drumul cel drept, se odihnește în culcușul lui. 3 ,,Dar voi, apropiați-vă încoace fii ai vrăjitoarei, sămînța ... îl voi tămădui; îl voi călăuzi, și -l voi mîngîia, pe el și pe ceice plîng împreună cu el. 19 Voi pune lauda pe buze: ,Pace, pace celui de departe și celui de aproape! -zice Domnul-Da Eu îl voi tămădui! 20 Dar cei răi sînt ca marea înfuriată, care nu se ...

 

Ieremia Capitol 8

... mai mare, toți sînt lacomi de cîștig mîrșav, dela prooroc pînă la preot, toți înșală! 11 Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului Meu, zicînd: ,Pace! Pace!` Și totuș pace nu este. 12 Vor fi dați de rușine, căci săvîrșesc astfel de urîciuni; nu roșesc, și nu știu de rușine; de aceea, vor cădea împreună ...

 

Ezechiel Capitol 13

... în țara lui Israel. Și veți ști că Eu sînt Domnul Dumnezeu. 10 Lucrurile acestea se vor întîmpla pentrucă ei rătăcesc pe poporul Meu, zicînd: ,Pace!` cînd nu este pace. Poporul Meu zidește un zid, și ei îl tencuiesc cu ipsos. 11 De aceea, spune celor ce -l acopăr cu ipsos că se va prăbuși ... cei ce l-au tencuit cu ipsos! 16 S`a isprăvit cu proorocii lui Israel, cari proorocesc asupra Ierusalimului, și au vedenii de pace asupra lui, cînd nu este pace, zice Domnul Dumnezeu.` 17 Iar tu, fiul omului, întoarce-ți privirile împotriva fiicelor poporului tău, cari proorocesc după gustul inimii lor, și proorocește împotriva lor ...

 

Matei Capitol 10

Matei Capitol 10 Matei 9 Matei Capitol 10 1 Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, și le -a dat putere să scoată afară duhurile necurate, și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. 2 Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintîi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; 3 Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu; 4 Simon Cananitul, și Iuda Iscarioteanul, cel care a vîndut pe Isus. 5 Aceștia sînt cei doisprezece, pe cari i -a trimes Isus, după ce le -a dat învățăturile următoare: Să nu mergeți pe calea păgînilor și să nu intrați în vreo cetate a Samaritenilor; 6 ci să mergeți mai de grabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 Și pe drum, propovăduiți, și ziceți: ,,Împărăția cerurilor este aproape!`` 8 Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. 9 Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brîele voastre, 10 nici ...

 

Efeseni Capitol 2

... vrăjmășia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuș un singur om nou, făcînd astfel pace; 16 și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într`un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. 17 ...

 

1 Imparati Capitol 22

... Israelul risipit pe munți, ca niște oi cari n`au păstor. Și Domnul zice: ,Oamenii aceștia n`au stăpîn; să se întoarcă fiecare acasă în pace.`` 18 Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: ,,Nu ți-am spus că el nu proorocește nimic bun despre mine, ci proorocește numai ... spui: ,Așa vorbește împăratul: ,Puneți pe omul acesta la închisoare, și hrăniți -l cu pînea și cu apa întristării, pînă cînd mă voi întoarce în pace.`` 28 Și Mica a zis: ,,Dacă te vei întoarce în pace, Domnul n`a vorbit prin mine.`` Apoi a mai zis: ,,Auziți, popoare, toate.`` 29 Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui ... înaintea Domnului. Numai că înălțimile n`au fost îndepărtate: poporul tot mai aducea jertfe și tămîie pe înălțimi. 44 Iosafat a trăit în pace cu împăratul lui Israel. 45 Celelalte fapte ale lui Iosafat, isprăvile și războaiele lui, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 46 ...

 

Deuteronomul Capitol 20

... așeze pe căpeteniile oștirii în fruntea poporului. 10 Cînd te vei apropia de o cetate ca să te bați împotriva ei, s`o îmbii cu pace. 11 Dacă primește pacea și-ți deschide porțile, tot poporul care se va afla în ea să-ți dea bir și să-ți fie supus ...

 

2 Samuel Capitol 3

... legămînt cu tine, și să domnești în totul după dorința ta``. David a dat drumul lui Abner, care a plecat în pace. 22 Ioab și oamenii lui David s`au întors dela urmărirea unei cete, și au adus cu ei o mare pradă. Abner nu mai era ... spus: ,,Abner, fiul lui Ner, a venit la împărat, care i -a dat drumul, și s`a dus în pace``. 24 Ioab s`a dus la împărat, și a zis: ,,Ce ai făcut? Abner a venit la tine; pentruce ...

 

1 Cronici Capitol 12

... căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul, și a zis: ,,Sîntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ție, și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ți -a ajutat!`` Și David i -a primit, și i -a pus ...

 

2 Cronici Capitol 18

... pe munți, ca niște oi cari n`au păstor; și Domnul a zis: ,,Oamenii aceștia n`au stăpîn, fiecare să se întoarcă în pace acasă!`` 17 Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: ,,Nu ți-am spus eu? El nu-mi proorocește nimic bun, nu-mi proorocește ... Și spuneți: ,,Așa vorbește împăratul: ,,Băgați pe omul acesta în temniță, și hrăniți -l cu pînea și cu apa întristării, pînă mă voi întoarce în pace.`` 27 Și Mica a zis: ,,Dacă te vei întoarce în pace, n`a vorbit Domnul prin mine!`` Apoi a mai zis: ,,Voi, toate popoarele, auziți!`` 28 Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul ...

 

   Următoarele >>>