Căutare text în Biblie

 

Cuvânt

 

Rezultate din Biblie pentru PUSTIETATE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 12 pentru PUSTIETATE.

Ezechiel Capitol 35

... lui, 3 și zi: ,Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului! Îmi întind mîna împotriva ta, și te prefac într`o pustietate și într`un pustiu! 4 Îți voi preface cetățile în dărîmături, vei ajunge o pustietate, ca să știi că Eu sînt Domnul! 5 Pentrucă aveai o ură vecinică, și ai doborît cu sabia pe copiii lui Israel, în ziua necazului ... face sînge, și te va urmări sîngele; fiindcă n`ai urît sîngele, de aceea sîngele te va urmări. 7 Voi preface muntele Seir într`o pustietate și într`un pustiu, și voi nimici cu desăvîrșire din el și pe ceice se duc și pe ceice se întorc. 8 Îi voi umplea ... ați înmulțit cuvintele împotriva Mea: am auzit!`` 14 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,Cînd toată țara se va bucura, pe tine te voi preface într`o pustietate! 15 Din pricina bucuriei pe care ai simțit -o că moștenirea casei lui Israel era pustiită, îți voi face și ție la fel. Vei ajunge ...

 

Ezechiel Capitol 29

... Domnul Dumnezeu: ,Iată, voi aduce sabia împotriva ta, și voi nimici cu desăvîrșire din mijlocul tău oamenii și vitele. 9 Țara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu, și vor ști că Eu sînt Domnul, pentru că a zis: ,Nilul este al meu, eu l-am făcut!` 10 ... de vită nu va trece prin ea, și va rămînea patru zeci de ani fără să fie locuită. 12 Voi preface țara Egiptului într -o pustietate în mijlocul altor țări pustiite, și cetățile ei vor fi pustii între alte cetăți pustii, timp de patruzeci de ani. Iar pe Egipteni îi voi ...

 

Isaia Capitol 35

... urechile surzilor; 6 atunci șchiopul va sări ca un cerb, și limba mutului va cînta de bucurie; căci în pustie vor țîșni ape, și în pustietate pîraie; 7 marea de nisip se va preface în iaz și pămîntul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuș șacalilor, vor ...

 

Ezechiel Capitol 33

... cîmp îi voi da de mîncare fiarelor; iar ceice sînt în întărituri și în peșteri vor muri de ciumă. 28 Voi preface țara într`o pustietate și într`un pustiu; mîndria tăriei ei se va sfîrși, munții lui Israel vor fi pustiiți, și nimeni nu va mai trece prin ei. 29 ...

 

Psalmii Capitol 106

... lucrările Lui, și n`au așteptat împlinirea planurilor Lui. 14 Ci i -a apucat pofta în pustie, și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. 15 El le -a dat ce cereau; dar a trimes o molimă printre ei. 16 În tabără au fost geloși pe ...

 

Isaia Capitol 64

... în veci de nelegiuire! Privește dar, spre noi, căci toți sîntem poporul Tău. 10 Cetățile Tale cele sfinte sînt pustii; Sionul este pustiu, Ierusalimul o pustietate! 11 Casa noastră cea sfîntă și slăvită, în care părinții noștri cîntau laudele Tale, a ajuns pradă flacărilor, și tot ce aveam mai ...

 

Ieremia Capitol 18

... căile lui, a părăsit vechile cărări, și a apucat pe cărări și drumuri nebătute, 16 făcînd astfel din țara lor, o pustietate, o vecinică batjocură; toți ceice trec prin ea sînt uimiți și dau din cap. 17 Ca vîntul de la răsărit, îi voi risipi înaintea vrăjmașului ...

 

Ezechiel Capitol 32

... îi voi potoli apele, și voi face să -i curgă rîurile lin ca untdelemnul, zice Domnul, Dumnezeul.`` 15 ,,Cînd voi preface țara Egiptului într`o pustietate, și țara va fi jăfuită de tot ce are, cînd voi lovi pe toți ceice o locuiesc, vor ști că Eu sînt Domnul. 16 Acesta ...

 

Tefania Capitol 2

... Etiopienilor, veți fi străpunși cu sabia Mea. 13 El Își va întinde mîna și spre miazănoapte, va nimici Asiria, și va preface Ninive într`o pustietate, într`un pămînt fără apă ca pustia. 14 În mijlocul cetății se vor culca turme de vite de tot felul; pelicanul și ariciul vor rămînea ...

 

Maleahi Capitol 1

... Nu este Esau frate cu Iacov? zice Domnul; totuș am iubit pe Iacov, 3 și am urît pe Esau, i-am prefăcut munții într`o pustietate, și moștenirea lui am dat -o șacalilor din pustie. 4 Iar dacă ar zice Edomul: ,,Sîntem nimiciți, dar vom ridica iarăș dărîmăturile!`` așa vorbește Domnul ...

 

Psalmii Capitol 78

... o suflare care trece și nu se mai întoarce. 40 Decîteori s`au răzvrătit ei împotriva Lui în pustie! Decîteori L-au mîniat ei în pustietate! 41 Da, n`au încetat să ispitească pe Dumnezeu, și să întărîte pe Sfîntul lui Israel. 42 Nu și-au mai adus aminte de puterea ...

 

   Următoarele >>>