Căutare text în Biblie

 

Cuvânt

 

Rezultate din Biblie pentru TREIME

 Rezultatele 1 - 7 din aproximativ 7 pentru TREIME.

Ezechiel Capitol 5

... ascuțită, ia -o ca brici de ras, și trece -o peste cap și barbă. Ia apoi o cumpănă de cîntărit, și împarte părul. 2 O treime din el arde -o în foc, în mijlocul cetății, cînd se vor împlini zilele împresurării; o treime ia -o și taie -o cu sabia de jur împrejurul cetății; iar o treime risipește -o în vînt, căci voi trage sabia după ei. 3 Totuș ia vreo cîțiva peri din ei, și strînge -i în poalele hainei tale ... și toate urîciunile tale, și Eu Îmi voi întoarce ochii dela tine; ochiul Meu va fi fără milă, și nu Mă voi îndura. 12 O treime din locuitorii tăi va muri de ciumă, și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău: o treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău; și o treime o voi risipi în toate vînturile, și voi scoate sabia după ei. 13 Îmi voi potoli astfel mînia, Îmi voi domoli astfel urgia cu ei ...

 

2 Samuel Capitol 18

... poporul care era cu el, și a pus peste ei căpetenii peste mii și căpetenii peste sute. 2 A pus o treime din popor supt porunca lui Ioab, o treime supt Abișai, fiul Țeruiei, fratele lui Ioab, și o treime subt Itai din Gat. Și împăratul a zis poporului: ,,Vreau să ies și eu împreună cu voi.`` 3 Dar poporul a zis ...

 

2 Imparati Capitol 11

... Casa Domnului, și le -a arătat pe fiul împăratului. 5 Apoi le -a poruncit astfel: ,,Iată ce aveți să faceți. O treime din voi, cari intră de slujbă în ziua Sabatului, să facă de strajă la casa împăratului, 6 o treime la poarta Sur, și o treime la poarta dinapoia alergătorilor: să păziți bine casa, așa încît să nu lăsați pe nimeni să intre. 7 Celelalte două cete ale voastre, toți cei ...

 

Zaharia Capitol 13

... risipi oile! Și Îmi voi întoarce mîna spre cei mici. 8 În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămînea. 9 Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc, și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri cum ...

 

Numeri Capitol 15

... de hin de fiecare miel. 6 Pentru un berbece, să aduci ca dar de mîncare două zecimi de efă din floarea făinii frămîntată într`o treime de hin de untdelemn, 7 și să faci o jertfă de băutură de o treime de hin de vin, ca dar de mîncare de un miros plăcut Domnului. 8 Dacă aduci un vițel, fie ca ardere de tot, fie ca ...

 

2 Cronici Capitol 23

... veți face. A treia parte din voi, cari intră de slujbă în ziua Sabatului, preoți și Leviți, să facă paza pragurilor; 5 altă treime să stea în casa împăratului, și o treime la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curțile Casei Domnului. 6 Nimeni să nu intre în Casa Domnului, afară de preoții și Leviții de ...

 

Isaia Capitol 40

... Cine a măsurat apele cu mîna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma, și a strîns țărîna pămîntului într`o treime de măsură? Cine a cîntărit munții cu cîntarul, și dealurile cu cumpăna? 13 Cine a cercetat Duhul Domnului, și cine L ...