Căutare text în Biblie

 

Cuvânt

 

Rezultate din Biblie pentru VIAȚĂ

 Rezultatele 11 - 20 din aproximativ 382 pentru VIAȚĂ.

Ioan Capitol 10

... va ieși, și va găsi pășune. 10 Hoțul nu vine decît să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s`o aibă din belșug. 11 Eu sînt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. 12 Dar cel plătit, care ...

 

Apocalipsa Capitol 22

Apocalipsa Capitol 22 Apocalipsa 21 Apocalipsa Capitol 22 1 Și mi -a arătat un rîu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. 2 În mijlocul pieții cetății, și pe cele două maluri ale rîului, era pomul vieții, rodind douăsprezece feluri de rod, și dînd rod în fiecare lună; și frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor. 3 Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. 4 Ei vor vedea fața Lui, și Numele Lui va fi pe frunțile lor. 5 Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și vor împărăți în vecii vecilor. 6 Și îngerul mi -a zis: ,,Aceste cuvinte sînt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, cari au să se întîmple în curînd. - 7 Și iată, Eu vin curînd! -Ferice de cel ce păzește cuvintele proorociei din cartea aceasta!`` 8 ...

 

Genesa Capitol 3

Genesa Capitol 3 Genesa 2 Genesa Capitol 3 1 Șarpele era mai șiret decît toate fiarele cîmpului pe cari le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: ,,Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ,,Să nu mîncați din toți pomii din grădină?`` 2 Femeia a răspuns șarpelui: ,,Putem să mîncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.`` 3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ,,Să nu mîncați din el, și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți.`` 4 Atunci șarpele a zis femeii: ,,Hotărît, că nu veți muri: 5 dar Dumnezeu știe că, în ziua cînd veți mînca din el, vi se vor deschide ochii, și veți fi ca Dumnezeu, cunoscînd binele și răul``. 6 Femeia a văzut că pomul era bun de mîncat și plăcut de privit, și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, și a mîncat; a dat și bărbatului ei, care era lîngă ea, și bărbatul a mîncat și el. 7 Atunci li s`au deschis ochii la amîndoi; au ...

 

Genesa Capitol 9

... tot ce se mișcă pe pămînt și pe toți peștii mării: vi le-am dat în mînile voastre! 3 Tot ce se mișcă și are viață, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca și iarba verde. 4 Numai carne cu viața ei, adică sîngele ei, să nu ...

 

Leviticul Capitol 17

Leviticul Capitol 17 Leviticul 16 Leviticul Capitol 17 1 Domnul a vorbit lui Moise, și a zis: 2 ,,Vorbește lui Aaron și fiilor lui, și tuturor copiilor lui Israel, și spune-le: ,Iată ce a poruncit Domnul. 3 Dacă cineva din casa lui Israel junghie în tabără sau afară din tabără un bou, un miel sau o capră, 4 și nu -l aduce la ușa cortului întîlnirii, ca să -l aducă dar Domnului înaintea cortului Domnului, sîngele acesta va fi pus în socoteala omului aceluia: a vărsat sînge; omul acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. 5 De aceea copiii lui Israel, în loc să-și junghie jertfele pe cîmp, trebuie să le aducă la preot, înaintea Domnului, la ușa cortului întîlnirii, și să le aducă Domnului ca jertfe de mulțămire. 6 Preotul să le stropească sîngele pe altarul Domnului, la ușa cortului întîlnirii; și să ardă grăsimea, care va fi de un miros plăcut Domnului. 7 Să nu-și mai aducă jertfele lor la idolii cu cari curvesc. Aceasta va fi o lege vecinică pentru ei și pentru urmașii lor. 8 Să le spui dar: Dacă un om din ...

 

Deuteronomul Capitol 19

... teme, și nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. 21 Să n`ai nici o milă, ci să ceri: viață pentru viață

 

Deuteronomul Capitol 30

Deuteronomul Capitol 30 Deuteronomul 29 Deuteronomul Capitol 30 1 ,,Cînd se vor întîmpla toate aceste lucruri, binecuvîntarea și blestemul pe cari le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între cari te va risipi Domnul, Dumnezeul tău, 2 dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ți poruncesc azi, 3 atunci Domnul, Dumnezeul tău, va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine, te va strînge iarăș din mijlocul tuturor popoarelor la cari te va împrăștia Domnul, Dumnezeul tău. 4 Chiar dacă ai fi risipit pînă la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strînge Domnul, Dumnezeul tău, și acolo Se va duce să te caute. 5 Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în țara pe care o stăpîneau părinții tăi, și o vei stăpîni; îți va face bine, și te va înmulți mai mult decît pe părinții tăi. 6 Domnul, Dumnezeul tău, îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale, și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată ...

 

Iosua Capitol 9

... pe Domnul. 15 Iosua a făcut pace cu ei, și a încheiat un legămînt prin care trebuia să -i lase cu viață, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta. 16 La trei zile după încheierea acestui legămînt, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ... Beerot și Chiriat-Iearim. 18 Dar nu i-au bătut, pentrucă fruntașii adunării le juraseră pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, că -i vor lăsa cu viață. Și toată adunarea a cîrtit împotriva căpeteniilor. 19 Toate căpeteniile au zis întregei adunări: ,,Le-am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, și ...

 

Iov Capitol 33

... de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat: 4 Duhul lui Dumnezeu m`a făcut, și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viață. 5 Dacă poți, răspunde-mi, apără-ți pricina, fii gata! 6 Înaintea lui Dumnezeu eu sînt semenul tău, și eu ca și tine am fost ...

 

Proverbele Capitol 3

... aurul; 15 ea este mai de preț decît mărgăritarele, și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. 16 În dreapta ei este o viață lungă; în stînga ei, bogăție și slavă. 17 Căile ei sînt niște căi plăcute, și toate cărările ei sînt niște cărări pacinice. 18 Ea este ...

 

Proverbele Capitol 4

... ți urechea la vorbele mele! 21 Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! 22 Căci ele sînt viață pentru cei ce le găsesc, și sănătate pentru tot trupul lor. 23 Păzește-ți inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele ...

 

<<< Anterioarele      Următoarele >>>