Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:ÎMPREUNĂ, ÎNCIOCĂLA, ÎNCROPI, ÎNCROPIT, ÎNDE, ÎNGRĂMĂDIT, ÎNSUMA, ÎNTRUNI, ALIA, ALIAJ, ASORTA ... Mai multe din DEX...

LAOLALTĂ - Definiția din dicționar

Traducere: engleză

Deschide în DEX Vizual

Notă: Puteţi căuta fiecare cuvânt din cadrul definiţiei printr-un simplu click pe cuvântul dorit.

LAOLÁLTĂ adv. Împreună, la un loc. - La^1 + o + alta.

Sursa : DEX '98

 

Laolaltăseparat

Sursa : antonime

 

LAOLÁLTĂ adv. 1. v. împreună. 2. dimpreună, împreună, (înv.) depreună. (Cu toții \~ ...) 3. v. alături.

Sursa : sinonime

 

laoláltă adv.

Sursa : ortografic

 

LAOLÁLTĂ adv. În asociere unul cu altul (sau cu alții); grămadă; la un loc. [Sil. la-o-] /la + o + alta

Sursa : NODEX

 

Copyright © 2004-2020 DEX online.

Copierea definițiilor este permisă sublicență GPL , cu condiția păstrării acestei note.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru LAOLALTĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 57 pentru LAOLALTĂ.

Ștefan Octavian Iosif - Copii eram...

... Și ei credeau de bună seamă Că este cântec de cocoș... Cu lăzile din curtea noastră, Grămadă una peste altă, Întruchipasem noi o casă: Gospodăria laolaltă... De prin vecini bătrâna mâță Ne cerceta-n răstimpuri dese, O-ntâmpinam cu plecăciune, Rostind cuvinte ne-nțelese. Ba o-ntrebam de sănătate, Politicoși, care ...

 

Ștefan Octavian Iosif - La cules

... nucul secular e hora, Bătrîni, flăcăi, neveste, fete. Străluce-n ochii tuturora Văpaia veseliei bete — Și rîd și se-nvîrtesc și saltă Învălmășiți toți laolaltă ! Dar ce-i acolo ? Ce minune ? Ce fug femeile și țipă ? — Începe lumea să s-adune Din toate părțile-ntr-o clipă, Aleargă ca ...

 

Ștefan Octavian Iosif - Veselie

... toți cu voie bună, Duduie sub ei pămîntul ! Dînd uitării grija, scîrba, Inima în piept le saltă... Pîn' și popa-i trage sîrba, Cu creștinii laolaltă ! Bate-n cizme, stă să cadă, Dînd potcapul către ceafă... Trei moșnegi aprinși la sfadă Se-ndulcesc din a garafă... Și petrec ! E ...

 

Ștefan Octavian Iosif - Visul (Iosif)

... „A fost odată...â€� În auz îmi sună blînd           Zumzetul de-albine... Mîndre zâne vin tinzînd           Brațele spre mine. Tainice spre mine vin           Toate laolaltă, Rîd și-n jur de mine, lin,           Prinse-n horă, saltă... Dar cînd sar să le cuprind,           Caut cu-ntristare : Stol de porumbei sclipind           Flutură ...

 

Alexandru Macedonski - Rondelul podului de onix

... foaie Peste-azurul de pe baltă. Dinspre-apusul ce tresaltă Sângeroase curg șiroaie; Pod de onix se-ncovoaie Arcuind o boltă — naltă. Mandarini, stând laolaltă

 

Alexandru Vlahuță - 1907

... de Alexandru Vlahuță Minciuna stă cu regele la masă... Doar asta-i cam de multișor poveste: De când sunt regi, de când minciună este, Duc laolaltă cea mai bună casă. O, sunt atâtea de făcut, vezi bine, De-atâtea griji e-mpresurat un rege! Atâtea-s de aflat! Și, se-nțelege ...

 

Constantin Negruzzi - Împăratul Albert

... să-i priimească spre obșteasca apărare, oricât era de vinovați. Rodolf Reding să sfătui cu cei mai bătrâni și mai înțelepți și răspunsul fu de laolaltă că nu trebuia a comprometa sfânta pricină a libertății priimind oameni pătați pintre apărătorii săi. Prin urmare, li să porunci să ...

 

Dimitrie Anghel - Dantura

... priveau ochii, bestiale și monstruoase se întindeau fălcile, murmurătoare deveni concurența de regrete, și toți, ca la un semnal dat, ridicară pumnii strînși în aer, laolaltă... Hilară însă, în umbra lăzii, ca pe marginea unui mormînt, sinistra gură urma să-și rîdă rîsul ei mut ca voind să-și strămute fălcile ...

 

Dimitrie Anghel - Fata din dafin

... înviorate de rouă îmbălsămau mai tare, ca și sufletele noastre după un plîns tăcut. Fîntîna cînta, și pe apa havuzului împresurat de teii înalți, sădiți laolaltă și crescuți ca niște frați gemeni, nuferii pali stăteau neclintiți, ca și cum o făclie trecută pe fața unei oglinzi ar fi lăsat să-i ...

 

Dimitrie Anghel - Numărul 27

... să impresioneze sensibila membrană și să poată grefa întunerec peste întunerec, ninsori timpurii pe vîrfuri de piscuri, precum și precoce senilități pe abrupte povîrnișuri, toate laolaltă, ca în fundul unui ochi uriaș ce-ar avea șaptezeci și patru de irisuri, au venit să se așeze, ca tot atîtea pupile, peste care ...

 

Dimitrie Anghel - Oscar Wilde

... mătăsurilor. Sufletul trist, în orele lui de melancolie, n-are ce să-și aducă aminte. Veacul nostru practic i-a îmbrăcat pe toți laolaltă cu aceleași haine fără strălucire, serbărilor de gală le-a dat fracul sinistru, zilelor celorlalte, livreaua hainei de muncă. Și eu, în viața ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Literatură...

Rezultate din Biblie pentru LAOLALTĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 17 pentru LAOLALTĂ.

Fapte Capitol 1

... Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfînt.`` 6 Deci apostolii, pe cînd erau strînși laolaltă, L-au întrebat: ,,Doamne, în vremea aceasta ai de gînd să așezi din nou Împărăția lui Israel?`` 7 El le -a răspuns: ,,Nu ... cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui. 15 În zilele acelea, Petru s`a sculat în mijlocul fraților, -numărul celor adunați laolaltă era de aproape o sută douăzeci, -și a zis: 16 ,,Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfînt mai înainte, prin ...

 

Fapte Capitol 15

... zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, și să li se ceară să păzească Legea lui Moise. 6 Apostolii și presbiterii s`au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut. 7 După ce s`a făcut multă vorbă, s`a sculat Petru și le ... vorbirile lor, și v`au zdruncinat sufletele, zicînd să vă tăiați împrejur și să păziți Legea; 25 noi, după ce ne-am adunat cu toții laolaltă, cu un gînd, am găsit cu cale să alegem niște oameni, și să -i trimetem la voi, împreună cu prea iubiții noștri Barnaba și Pavel ...

 

Genesa Capitol 3

... ea, și bărbatul a mîncat și el. 7 Atunci li s`au deschis ochii la amîndoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. 8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: și ...

 

1 Samuel Capitol 11

... tabăra Amoniților în straja dimineței, și i-au bătut pînă la căldura zilei. Ceice au scăpat, au fost risipiți, și n`au mai rămas doi laolaltă dintre ei. 12 Poporul a zis lui Samuel: ,,Cine zicea: ,Saul să domnească peste noi? `Dați încoace pe oamenii aceia, ca să -i ...

 

Psalmii Capitol 8

... cu slavă și cu cinste. 6 I-ai dat stăpînire peste lucrurile mînilor Tale, toate le-ai pus supt picioarele lui: 7 oile și boii laolaltă, fiarele cîmpului, 8 păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. 9 Doamne, Dumnezeul nostru, cît de minunat este Numele Tău pe tot ...

 

Isaia Capitol 60

... sluji, vor pieri, și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. 13 Slava Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul și merișorul (cimișirul), cu toții laolaltă, ca să împodobească locul sfîntului Meu locaș, căci Eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele Mele. 14 Fiii asupritorilor tăi vor veni plecați înaintea ...

 

Ieremia Capitol 10

... Tine, Împărate al neamurilor? Ție se cuvine teama; căci între toți înțelepții neamurilor și în toate împărățiile lor, niciunul nu este ca Tine. 8 Toți laolaltă, sînt proști și fără minte, știința idolilor nu este decît deșertăciune, e lemn! 9 Ei aduc din Tarsis foițe de argint și aur din Ufaz ...

 

Ieremia Capitol 13

... pe prooroci, și pe toți locuitorii Ierusalimului, îi voi umplea de beție. 14 Îi voi sfărîma pe unii de alții, pe părinți și pe fii laolaltă, zice Domnul. ,Nu -i voi cruța, nu voi avea milă de ei, nu Mă voi îndura de ei, nimic nu Mă va împedeca să -i ...

 

Ieremia Capitol 46

... vindecare pentru tine! 12 Neamurile aud rușinea ta, și este plin pămîntul de strigătele tale; căci războinicii se poticnesc unul de altul, cad cu toții laolaltă.`` 13 Iată cuvîntul spus de Domnul către proorocul Ieremia, despre venirea lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, ca să lovească țara Egiptului: 14 ,,Dați de știre în ...

 

Zaharia Capitol 10

... el va ieși Piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război; din el vor ieși toate căpeteniile laolaltă. 5 Ei vor fi ca niște viteji cari calcă în picioare noroiul de pe ulițe; în luptă, se vor lupta, pentrucă Domnul va fi cu ...

 

Fapte Capitol 12

... a dat bine seama de cele întîmplate, s`a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți laolaltă, și se rugau. 13 A bătut la ușa care dădea în pridvor; și o slujnică, numită Roda, a venit să vadă ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Biblie...

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru LAOLALTĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 33 pentru LAOLALTĂ.

ÎMPREUNĂ

... ÎMPREÚNĂ adv . La un loc ; laolaltă

 

ÎNCIOCĂLA

... ÎNCIOCĂLÁ , înciocălez , vb . I . Tranz . ( Reg . ) A lega laolaltă

 

ÎNCROPI

... ÎNCROPÍ , încropesc , vb . IV . Tranz . 1. A face călduț un lichid . 2. A aduna ( cu greu ) laolaltă

 

ÎNCROPIT

... ÎNCROPÍT , - Ă , încropiți , - te , adj . 1. Călduț ; dospit la căldură . 2. Strâns ( cu greu ) laolaltă

 

ÎNDE

... ÎNDE prep . ( Înv . și reg . ) 1. ( Înaintea unui pronume la pl . sau între două pronume care se află în raport de reciprocitate ) Între , laolaltă

 

ÎNGRĂMĂDIT

... ÎNGRĂMĂDÍT , - Ă , îngrămădiți , - te , adj . 1. Care este adunat laolaltă

 

ÎNSUMA

... ÎNSUMÁ , însumez , vb . I . Tranz . A aduna laolaltă

 

ÎNTRUNI

... ÎNTRUNÍ , întrunesc , vb . IV . Refl . și tranz . A ( se ) uni la un loc , a ( se ) strânge laolaltă

 

ALIA

... ALIÁ , aliez , vb . I . 1. Refl . A încheia un tratat de alianță . 2. Tranz . A topi laolaltă

 

ALIAJ

... ALIÁJ , aliaje , s . n . Produs metalic obținut prin topirea laolaltă

 

ASORTA

... ASORTÁ , asortez , vb . I . Tranz . A așeza laolaltă

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...