Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:NEADEVĂRAT, ÎMBROBODI, ȘI, ADMITE, ALTERNATIVĂ, AMIN, APOCRIF, APROXIMATIV, ASERȚIUNE, BUN ... Mai multe din DEX...

ADEVĂRAT - Definiția din dicționar

Traducere: engleză

Deschide în DEX Vizual

Notă: Puteţi căuta fiecare cuvânt din cadrul definiţiei printr-un simplu click pe cuvântul dorit.

ADEVĂRÁT, -Ă, adevărați, -te, adj. 1. (Adesea adverbial) Conform cu adevărul. ** De care nu se poate îndoi nimeni; netăgăduit, incontestabil, real. * Loc. adv. Cu adevărat = într-adevăr. 2. (În opoziție cu fals) Veritabil, autentic. 3. (Adesea adverbial; în opoziție cu greșit) Drept, just, corect. 4. Sincer, neprefăcut. - V. adevăra.

Sursa : DEX '98

 

Adevărateronat, fals, falsificat, închipuit, născocit, neadevărat

Sursa : antonime

 

ADEVĂRÁT adj., adv. 1. adj. aievea, autentic, cert, incontestabil, neîndoielnic, neîndoios, nescornit, netăgăduit, pozitiv, real, sigur, veridic, veritabil. (Un lucru \~.) 2. adv. (interogativ) cert, serios, sigur. (- Așa s-au întâmplat lucrurile! - \~ ?) 3. adj. corect, drept, exact, just. (Concluzii \~.) 4. adv. drept, just. (A vorbit \~.) 5. adj. autentic, curat, neaoș, veritabil, (pop. și fam.) sadea, get-beget. (Moldovean, țăran \~ .) 6. adj. v. efectiv. 7. adj. v. sincer. 8. adj. autentic, curat, nefalsificat, original, veritabil. (Artă \~; bea o cafea \~.)

Sursa : sinonime

 

adevărát adj. m., pl. adevăráți; f. sg. adevărátă, pl. adevăráte

Sursa : ortografic

 

ADEVĂRÁT^1 adv. În conformitate cu adevărul; just. /Din adevăr

Sursa : NODEX

 

ADEVĂRÁ//T^2 \~tă (\~ți, \~te) 1) Care este în concordanță cu adevărul și cu realitatea; drept; just. Știre \~tă. 2) Care este veritabil, nefalsificat. Iscălitură \~tă. * Cu \~ într-adevăr; drept. 3) (despre persoane) Care acționează în conformitate cu adevărul; drept. Prieten \~. Om \~. /Din adevăr

Sursa : NODEX

 

adevărat, -ă, adevărați, -te adj. (adol.) care are calitatea originală; de calitate superioară (Notă: Definiția este preluată din Dicționar de argou al limbii române, Editura Niculescu, 2007)

Sursa : DLRLC

 

Copyright © 2004-2020 DEX online.

Copierea definițiilor este permisă sublicență GPL , cu condiția păstrării acestei note.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru ADEVĂRAT

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 582 pentru ADEVĂRAT.

Mihai Eminescu - Dragoste adevărată

Mihai Eminescu - Dragoste adevărată Dragoste adevărată de Mihai Eminescu Dragoste adevărată De fecioară prea curată; Tânără-ntineritoare, Dragoste de fată mare; Însă plină-i de durere Dragostea cea de muiere, De durere și de haz, De dulceață și necaz; Îndărătnică și dragă Cată ceartă ziua-ntreagă, Iară sara se împacă, Că tot ție va să-ți placă; Dragostea de la muieri E cu sare și piperi, Nu-i lihnită și dulceagă, Zi cu zi în foc te bagă, E războinică, fierbinte Și cu capul fără minte; Dragostea de la muiere E ca fagurul de miere, Dar un fagur pipărat, Dulce când e supărat, Că-i răstită și cu toane, Nedusă pe la icoane; Ochii negri amândoi Îți dau pururea război, Gura cea cu zâmbetele, Tare-ți poartă sâmbetele Ș-acel drac cu mâni subțiri Cu mânie în priviri Tot mai scump pe zi ce

 

Bogdan Petriceicu Hasdeu - Adevăratul poet

Bogdan Petriceicu Hasdeu - Adevăratul poet Adevăratul poet de Bogdan Petriceicu Hasdeu Doi dușmani făr-astâmpăr în urgie În inima poetului se bat: A țărnei din aproape tiranie Și-al cerului un eco depărtat! În jos atârnă-n greutate lutul; În sus se-nalță-al însuflării foc... Se rumpe inima la tot minutul: Vrăjmașii și-au ales același loc! Cumplită-i lupta! ea se poate simte! Dar n-o deplânge-al graiului penel: El zugrăvește plastice morminte, Mormântul inimii i-ascuns de el! Sunt clipe când văpaia cea sublimă Se urcă, strălucind ca meteor: Se pare că splendoarea se dărâmă Pe elemântul ce-o poprește-n zbor! Sunt clipe când povara târâtoare Întinde falnic orizontul său, Și-ascunde-n adâncimi mărețul soare Al cugetărilor lui Dumnezeu! Căzut din sfera de lumini nestinse, Trântit în globul patimii lumești, Poetul râde-n amărâte plânse Sau geme el în hohote drăcești! Idei contrare, cerul și pământul, Din inima sărmanului detun. S-adună gloate spre-asculta cuvântul... Și-apoi rostesc osânda: "îi

 

Garabet Ibrăileanu - Spiritul creator

... Garabet Ibrăileanu - Spiritul creator Spiritul creator de Garabet Ibrăileanu 1. A fi adevărat poet însemnează a simți. Simțirea se produce prin impresiuni din lume. Lumea azi e plină de nenorociri, impresiunile vor fi dară dezgustătoare. Ceea ... am văzut, e mai... mare. 12. Un poet, dacă nu are o calitate prin care întrece pe ceilalți, nu e poet de rasă. 13. Scriitorul adevărat nu se amestecă în genuri nepotrivite temperamentului său. Clasicul nu obișnuiește să zugrăvească incendiile apusului, nici romanticul nu se încumetă să ,,descoase" discursiv sufletele. 14 ... ea. El numai o stilizează. Personajele se nasc și, mai ales, se dezvoltă după voia și firea lor proprie. 15. Este imposibil de definit cu adevărat un artist sau opera unui artist. Esența, ceea ce formează nota specifică a operei unui artist, este un sunet unic, pe care ar ... celălalt din ceasurile rare, dacă voiți -- întrebuințând termenul foarte figurat! -- din ceasurile când e ,,posedat". 18. Oricare categorie umană, când e reprezentată printr-un poet adevărat, aduce în literatură sensibilitatea ei specială, îmbogățește așadar literatura cu o sensibilitate nouă. 19. ...expresia unui adevărat ...

 

Antim Ivireanul - Mărturisirea credinții, carea se împarte în 12 alcătuiri

... domnul Iisus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu, unul născut carele de la Tatăl s-au născut, mai nainte de toți vĂ©cii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat de la Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cela ce iaste de o ființă cu Tatăl, prin carele toate s-au făcut. A dooa alcătuire ne învață ... omenești (afară numai din păcat). Însă neschimbându-se dumnezeirea în omenire, nici omenirea în dumnezeire, ci amândoao firile desăvârșit au petrecut într-o unire: Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și s-au răstignit supt Pilat din Pont și au pătimit și s-au îngropat. / Această alcătuire ne învață să crĂ©dem cum că domnul ... său pre cruce, pentru ca să ne mântuiască pre noi din păcat; și nefiind păcătos au pătimit, însă nu dumnezeirea, ci omenirea. Și precum cu adevărat au pătimit pre cruce, așa adevărat au și murit, precum la Luca, cap 23 zice: Și strigând cu glas mare au zis: Tată, în mâinile tale dau sufletul mieu. Și acĂ ... duh, nu va putea să între întru împărăția lui Dumnezeu. Aștept înviiarea morților. Această alcătuire ne învață să crĂ©dem cum că va fi cu ...

 

Antim Ivireanul - Învățătură asupra pocăinții

... Ci vă pohtesc să ascultaț cu dragoste, căci aceasta iaste mai trebuincioasă decât toate și mijlocire făr de greșală pentru mântuirea noastră. Mare iaste, cu adevărat, darul acesta al pocăinții, dintru care poate cunoaște fieștecarele, mai ales dragostea cea multă ce arată Dumnezeu spre noi creștinii și pohta ce are ca ... păcătuesc și jidovii, și turcii, iar nu le folosĂ©ște, nici le ajută pocăința, nimic, pentru căci sunt afară de lĂ©ge. Iar noao cu adevărat ne ajută și ne dă mare folos, pentru căci avem credință, pentru căci avem nădĂ©jde, pentru căci prin mijlocul sfântului botez ne-am făcut ... zice Ioan la capul cel dintâi: Le-au dat lor putĂ©re ca să fie fii lui Dumnezeu, celor ce cred întru numele lui. Și adevărat, ce alt ajutoriu mai mare, sau ce alt folos mai trebuincios poate să fie decât acela al pocăinții? Minunată iaste putĂ©ria ei, preaslăvite sunt ... dumnezeiasca urgie și să îndĂ©mne pre Dumnezeu să facă acĂ©ia ce vrea păcătosul acela Ahaav și nu acĂ©ia ce cerca dumnezeiasca dreptate? Adevărat, așa iaste. Pocăința au întors urgiia lui, pocăința au oprit mâniia lui, pocăința i-au zmult din mâinile lui cĂ©le preaputĂ©rnice sabiia răsplătirii ...

 

Alecu Russo - Cugetări scrise în închisoarea de la Cluj

Alecu Russo - Cugetări scrise în închisoarea de la Cluj Cugetări scrise în închisoarea de la Cluj de Alecu Russo Fiecare revoluție trebuie să nască un adevăr pe lume, și fiecare criză prin care a trecut omenirea a produs un bine sau germenul unui bine, dar nimic până acum nu a putut să desființeze falsul patriotism. Falsul patriotism este masca egoismului în timpurile de tulburare. Aceia care speculă libertățile popoarelor, care nu au alte principii decât interesul personal, alt Dumnezeu decât pe sine însuși, altă profesie de credință decât noi prin noi și pentru noi ; aceia care nu cred nici în popor, nici în libertate, nici în sacrificiuri, nici în devotament, se acoperă cu haina patriotismului în zile de lupte, în zilele cele mari ale popoarelor. Ei par că fac sacrificiuri, dar nu sacrifică nimica, ci pun la dobândă. * Frazele sunătoare ale acelor ce grăiesc mult ascund adeseori precugetări urâcioase. Adevărații oameni ai poporului, aceia care gândesc ca dânsul, vorbesc puțin, lucrează cât pot și plâng, când alții tot grăiesc! Poporul suferă și geme, poporul lucrează, poporul nu grăiește decât prin tăcerea lui. Când adevărații oameni ai poporului au grăit și cu umărul poporului ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură asupra omului mort

... VrĂ©dnici de plâns sunt limbile că n-au credință, jidovii, că n-au botez, ereticii, că sunt despărțit din brațele bisericii; pentru căci aceștea adevărat mor, aceștea iau vĂ©cinica moarte, precum zice fericitul Pavel, la al șaselea cap, cătră romani: Că cel ce au murit păcatului, au murit odată ... ce s-au întemeiat cu puterea cinstitelor taini, ce era îngrădită cu bunatăți, cu faceri de bine, cu lucruri plăcute lui Dumnezeu, una ca aceasta adevărat, n-au murit, ci doarme. Așa ni-o adeverează nemincinoasa gura lui Hristos la sfânta Evanghelie: Cela ce crĂ©de întru mine nu va muri ... dentru cĂ©le mai cu grijă la cĂ©le mai fericite și la cĂ©le mai vĂ©sele și la odihnă și la bucurie. Și adevărat, cât iaste de dulce această adormire și cu cât iaste mai dorită decât adormirea cea firească, de toate zilele. La adormirea cea firească rămâne omul ... să ne întristăm de sfârșitul vieții fraților noștri, ce să odihnesc în Domnul, ce să veselesc în slava cerească, ce lăcuesc în lăcașurile celor vii? Adevărat, moartea, ca o nemilostivă ce iaste, au secerat fărde vreme pre această floare aleasă și au răpit prea timpuriu podoaba, frumusĂ©ția neamului femeesc. Iar ...

 

Nicolae Filimon - Paralelism între fosta direcțiune și cele de astăzi

... baritonii: Mitrovich, Coliva, Torre și Gianini; dar asta nu va să zică a avea un teatru de operă bun; ceea ce constituie un adevărat teatru nu este un individ sau două, nu este o melodie frumoasă sau o arie bine cîntată de o voce bine condiționată, ci ansamblul sau ... Nimic alt decît o cacofonie complectă în partea muzicală și un anacronism flagrant în decoruri și costume; un nume de teatru, iar nu un teatru adevărat. Cîte opere care în Italia au avut un succes strălucit, aici s-au pierdut în opinia publicului din cauza acestii rele combinări! Cîte duete frumoase ...

 

Ion Luca Caragiale - "Spitalul amorului". O prefață

... le cântau de la naștere și până la groapă — la botez, la nuntă, la înmormântare, de dimineață, toată ziua și toată noaptea: era un adevărat cult pentru muzica greco-turcă-țigănească, pe care, pentru exigențe politice, am numit-o mai târziu muzică națională. Repertoriul țigănesc se compunea din danțuri primitive ... acelui curent de erotism trivial, de sentimentalism grețos și de galanterie ridiculă, cari au târât și mânjit chiar pe mulți oameni de spirit și de adevărat talent, Anton Pann, vestitul nostru poet popular, a publicat, pe lângă atâtea admirabile lucrări originale și traduceri, și o colecție de cântece și ... de orduriliterare, de testimonii de imbecilitate a unei epoce, se găsesc totuși rătăcite rare exemplare oneste, câte o bucată a unui adevărat poet și câteva încă populare românești propriu-zise, nu grecești sau țigănești. Câteva specimene din stupida grămadă va ilustra destul de bine cele ce spunem ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Adormirea preasfintei stăpânei noastre Născătoarei de Dumn

... a să îndrepta și să zică cum că-i face Dumnezeu strâmbătate, pentru aceasta s-au îmbrăcat acestaș Dumnezeu cu trup și să face om adevărat, pentru ca să se lupte ca un om și să biruiască ca un Dumnezeu pre vrăjmașul firii omenești, pre care fire o au fost biruit ... firii și ai rămas și după naștere iarăș fecioară. O, lucru preaslăvit, și tăiare de fire! O, pântece sfânt și vas dumnezeesc! Întru tine, cu adevărat s-au spart zapisul păcatului. În tine s-au făcut Dumnezeu om, fără de a-ș schimba dumnezeirea. Drept acĂ©ia, cu ce ... numesc, nu iaste destul, cătră lauda măririlor tale. Bucură-te, drept acĂ©ia, că tu singură ai prorocit, că te vor ferici toate neamurile și adevărat că te fericesc, pentru căci cu smereniia ta cea de margine ne-ai arătat cătră ziditoriul tău, te-ai făcut pricină de s-au smerit ... și ai înălțat pre omul cel din fire smerit și l-ai făcut de au câștigat lăcașurile și fericile cĂ©le cerești. Fericit iaste, cu adevărat și preafericit cine au putut câștiga pre această blagoslovită smerenie, că s-au cinstit și de oameni și de Dumnezeu. Și de vrĂ©me ce ...

 

Antim Ivireanul - Cazanie la Vovedenie Bogorodițe noemvrie 21

... pre sfântul sfinților, pre Mesiia cel făgăduit. Și cum că să închipuia besĂ©rica acĂ©ia ceriului iaste lucru dovădit, căci ia iaste ceriul cel adevărat carele au răsărit pre soarele dreptății și în pântecele ei au lăcuit ca întru al treilea ceriu o față a sfintei troițe, Fiiul ... multe rugăciuni, cu multe milostenii și cu multe lacrămi, după cum zice David: Cei ce samănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Și au câștigat adevărat o bucurie ca acĂ©ia, cât nu o au putut câștiga alți părinți din vĂ©ci, nici vor câștiga, nici numele ce au câștigat ei ... preotul Zahariia și văzând și pe preasfânta Fecioară, să minună și zise cu bucurie mare și cu glas de prorocie cătră Fecioară: Tu ești cu adevărat ușa cea de gând a vieții, carĂ© o au văzut prorocul Iezechiil închisă; ce-m caută și fărde voia mea a-ț ... s-au arătat adevărul, trebuie să se rădice umbra. Întră, fiica lui Dumnezeu, cu bucurie și te veselĂ©ște într-însa, că am cunoscut cu adevărat că s-au apropiat mântuirea lui Israil, carĂ© va să vie înfățișat să se nască din tine. Întră preacurată, voioasă și vĂ©selă, de te ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Literatură...

Rezultate din Biblie pentru ADEVĂRAT

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 159 pentru ADEVĂRAT.

Ioan Capitol 8

... început vă spun că sînt.`` 26 Am multe de zis despre voi și de osîndit în voi; dar Celce M -a trimes, este adevărat; și Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.`` 27 Ei n`au înțeles că le vorbea despre Tatăl. 28 Isus deci le ... slobozi.`` 33 Ei I-au răspuns: ,,Noi sîntem sămînța lui Avraam, și n`am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: ,Veți fi slobozi!`` 34 ,,Adevărat, adevărat, vă spun``, le -a răspuns Isus, ,,că, oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. 35 Și robul nu rămîne pururea în casă ... Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiți. 50 Eu nu caut slava Mea; este Unul care o caută și care judecă. 51 Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă păzește cineva cuvîntul Meu, în veac nu va vedea moartea.`` 52 ,,Acum``, I-au zis Iudeii, ,,vedem bine că ai drac ... a bucurat.`` 57 ,,N`ai nici cincizeci ce ani``, I-au zis Iudeii, ,,și ai văzut pe Avraam!`` 58 Isus le -a zis: ,,Adevărat, adevărat ...

 

Ioan Capitol 5

... este Tatăl Său, și Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 19 Isus a luat din nou cuvîntul, și le -a zis: ,,Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic dela Sine; El nu face decît ce vede pe Tatăl făcînd; și tot ce face Tatăl, face ... toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, care L -a trimes. 24 Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, și crede în Celce M`a trimes, are viața vecinică, și nu vine la judecată, ci ...

 

Ioan Capitol 13

... să vă spălați picioarele unii altora. 15 Pentru că Eu v`am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu. 16 Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decît domnul său, nici apostolul mai mare decît cel ce l -a trimes. 17 Dacă ... Mea.` 19 Vă spun lucrul acesta depe acum, înainte ca să se întîmple, pentruca, atunci cînd se va întîmpla, să credeți că Eu sînt. 20 Adevărat, adevărat, vă spun că, cine primește pe acela pe care -l trimet Eu, pe Mine Mă primește; și cine Mă primește pe Mine, primește pe Celce ... Dupăce a spus aceste cuvinte, Isus S`a tulburat în duhul Lui, a mărturisit, și a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde.`` 22 Ucenicii se uitau unii la alții, și nu înțelegeau despre cine vorbește. 23 Unul din ... pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viața pentru Tine.`` 38 Isus i -a răspuns: ,,Îți vei da viața pentru Mine? Adevărat, adevărat

 

Ioan Capitol 6

... mîncat mană în pustie, după cum este scris: ,Le -a dat să mănînce pîne din cer.`` 32 Isus le -a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că Moise nu v`a dat pînea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pîne din cer; 33 căci Pînea ... Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine dela Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. 47 Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viața vecinică. 48 Eu sînt Pînea vieții. 49 Părinții voștri au mîncat mană în pustie, și au ... se certau între ei, și ziceau: ,,Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să -l mîncăm?`` 53 Isus le -a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mîncați trupul Fiului omului, și dacă nu beți sîngele Lui, n`aveți viața în voi înșivă. 54 Cine mănîncă trupul ... viața vecinică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. 55 Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, și sîngele Meu este cu adevărat ...

 

Ioan Capitol 3

... nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.`` 3 Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.`` 4 Nicodim I -a zis: ,,Cum ... bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, și să se nască?`` 5 Isus i -a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. 6 Ce este născut ... zis: ,,Cum se poate face așa ceva?`` 10 Isus I -a răspuns: ,,Tu ești învățătorul lui Israel, și nu pricepi aceste lucruri? 11 Adevărat, adevărat îți spun, că noi vorbim ce știm, și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia noastră. 12 Dacă v`am vorbit despre lucruri ...

 

Ioan Capitol 10

... Ioan Capitol 10 Ioan 9 Ioan Capitol 10 1 ,,Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tîlhar. 2 Dar cine ... Isus le -a spus această pildă, dar ei n`au înțeles despre ce le vorbea. 7 Isus le -a mai zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sînt ușa oilor. 8 Toți ceice au venit înainte de Mine, sînt hoți și tîlhari; dar oile n`au ascultat de ... la El, și ziceau: ,,Ioan n`a făcut nici un semn; dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta, era adevărat

 

Ioan Capitol 1

... i -a răspuns Filip. 47 Isus a văzut pe Natanael venind la El, și a zis despre el: ,,Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleșug.`` 48 ,,De unde mă cunoști?`` I -a zis Natanael. Drept răspuns Isus i -a zis ... Pentrucă ți-am spus că te-am văzut supt smochin, crezi? Lucruri mai mari decît acestea vei vedea.`` 51 Apoi i -a zis: ,,Adevărat, adevărat

 

Ioan Capitol 16

... Vă întrebați între voi ce însemnează cuvintele: ,Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea;` și: ,Apoi iarăș peste puțină vreme, Mă veți vedea?` 20 Adevărat, adevărat vă spun că, voi veți plînge și, vă veți tîrgui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în ... iarăș, inima vi se va bucura, și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. 23 În ziua aceea, nu Mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, vă va da. 24 Pînă acum n`ați cerut nimic în Numele Meu: cereți ...

 

1 Imparati Capitol 18

1 Imparati Capitol 18 1 Imparati 17 1 Imparati Capitol 18 1 Au trecut multe zile, și cuvîntul Domnului a vorbit astfel lui Ilie, în al treilea an: ,,Du-te, și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pămîntului.`` 2 Și Ilie s`a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. 3 Și Ahab a trimes să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. -Obadia se temea mult de Domnul. 4 De aceea cînd a nimicit Izabela pe proorocii Domnului, Obadia a luat o sută de prooroci, i -a ascuns cîte cincizeci într`o peștere, și i -a hrănit cu pîne și cu apă. - 5 Ahab a zis lui Obadia: ,,Haidem prin țară pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pîrîurile; poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și catîrilor, și să n`avem nevoie să omorîm vitele.`` 6 Și-au împărțit țara s`o cutreere. Ahab a plecat singur pe un drum, și Obadia a plecat singur pe un alt drum. 7 Pe ...

 

Matei Capitol 6

... dar, cînd faci milostenie, nu suna cu trîmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun, că și-au luat răsplata. 3 Ci tu, cînd faci milostenie, să nu știe stînga ta ce face dreapta, 4 pentruca milostenia ta ... nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stînd în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentruca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun, că și-au luat răsplata. 6 Ci tu, cînd te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa, și roagă-te Tatălui tău ... greșelile voastre. 16 Cînd postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorîtă, ca fățarnicii, cari își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun, că și-au luat răsplata. 17 Ci tu, cînd postești, unge-ți capul, și spală-ți fața, 18 ca să te arăți că ...

 

Matei Capitol 10

... primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea, și să scuturați praful de pe picioarele voastre.`` 15 Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei, decît pentru cetatea aceea. 16 Iată, Eu vă trimet ca ... pricina Numelui Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrșit, va fi mîntuit. 23 Cînd vă vor prigoni într`o cetate, să fugiți într`alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel pînă va veni Fiul omului. 24 Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul ... răsplata unui om neprihănit. 42 Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Biblie...

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru ADEVĂRAT

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 61 pentru ADEVĂRAT.

NEADEVĂRAT

... NEADEVĂRÁT , - Ă , neadevărați , - te , adj . Care nu e adevărat ; fals , mincinos ; inexact , neexact . [ Pr . : ne - a - ] - Ne - + adevărat

 

ÎMBROBODI

ÎMBROBODÍ , îmbrobodesc , vb . IV . 1. Tranz . și refl . A ( - și ) acoperi capul cu o broboadă , cu o basma etc . 2. Tranz . Fig . ( Fam . ) A convinge pe cineva să accepte realitățile așa cum îi sunt înfățișate , împiedicându - l să vadă adevăratul lor aspect . - În +

 

ȘI

... de verbe reflexive sau de forme verbale compuse , stă între auxiliar , pron . refl . etc . și verb ) I. ( Cu sens modal ) 1. Chiar , în adevăr , cu adevărat . 2. Pe deasupra , în plus , încă . După ce că e urâtă o mai cheamă și Neacșa . 3. Chiar , încă , pe lângă acestea , de asemenea . Vezi ...

 

ADMITE

... ADMÍTE , admít , vb . III . Tranz . A primi ca bun , a considera ca adevărat

 

ALTERNATIVĂ

ALTERNATÍVĂ , alternative , s . f . 1. Posibilitate de a alege între două soluții , între două situații etc . care se exclud . 2. Relație între două judecăți în care , dacă o judecată e adevărată , cealaltă e neapărat

 

AMIN

... AMÍN interj . , s . n . 1. Interj . ( În texte religioase sau în practica bisericii creștine , folosit ca formulă de încheiere ) Adevărat

 

APOCRIF

... APOCRÍF , - Ă , apocrifi , - e , adj . ( Despre scrieri ) Care este atribuit altui autor decât celui adevărat

 

APROXIMATIV

... APROXIMATÍV , - Ă , aproximativi , - e , adj . , adv . 1. Adj . Care este aproape de o mărime dată , aproape adevărat

 

ASERȚIUNE

... ASERȚIÚNE , aserțiuni , s . f . ( Fil . ) Enunț care este dat ca adevărat

 

BUN

... decât . . . , și mai bine . 3. ( În expr . ) Într - o bună zi ( sau dimineață ) = cândva , odată ; pe neașteptate . VII. Adj . ( Despre legături de rudenie ) De sânge , adevărat . Tată bun . VIII. S . m . și f . ( Înv . și pop . ) Bunic , bunică . IX. S . n . 1. Ceea ce este util sau necesar societății sau individului ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...