Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:ȘI, AL, DINAINTEA, PREFIX, ÎNAINTAȘ, ÎNAINTAT, ÎNCĂLZI, ÎNCĂLZIRE, ÎNCHINA, ÎNDE ... Mai multe din DEX...

ÎNAINTEA - Definiția din dicționar

Traducere: engleză

Deschide în DEX Vizual

Notă: Puteţi căuta fiecare cuvânt din cadrul definiţiei printr-un simplu click pe cuvântul dorit.

ÎNAÍNTEA prep. (Construit cu gen.) 1. (Cu sens local) În fața, dinaintea (cuiva sau a ceva). Înaintea ochilor. ** De față cu..., față de... 2. (Cu sens temporal) Anterior, mai devreme decât... - Din înainte.

Sursa : DEX '98

 

ÎNAÍNTEA prep. dinaintea, (Transilv.) pedri. (Stă în picioare \~ lui.)

Sursa : sinonime

 

înaíntea prep.

Sursa : ortografic

 

ÎNAÍNTEA prep. 1) (urmat de un substantiv în genitiv sau de un substitut al acestuia exprimă un raport spațial, indicând locul din fața cuiva sau a ceva) În fața. Se află înaintea mea. 2) (exprimă un raport temporal de anterioritate) Până la; anterior. Înaintea prânzului. /Din înainte

Sursa : NODEX

 

Copyright © 2004-2020 DEX online.

Copierea definițiilor este permisă sublicență GPL , cu condiția păstrării acestei note.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru ÎNAINTEA

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 381 pentru ÎNAINTEA.

Gheorghe Asachi - Ștefan cel Mare înaintea Cetăței Neamțu

... Gheorghe Asachi - Ştefan cel Mare înaintea Cetăţei Neamţu Ștefan cel Mare înaintea Cetăței Neamțu de Gheorghe Asachi (bis, ultimile două versuri din fiecare strofă) În cetatea părăsită, care de pe munte Cătră nouri încă nalță o căruntă ...

 

Alexei Mateevici - Spre lumină!

... în vremea de astăzi la rândul zilei. Am avut prilej să atingem oleacă întrebarea asta, când am vorbit despre datoriile preoților moldoveni către poporanii lor înaintea alegerilor. Tot atunci am căutat să arătăm că preotul prin slujba lui dumnezeiască, prin legea creștinească și prin obârșia lui moldovenească este dator să apere ... așa de strâns este legat și lipit el de țăran și de sat. Dar dacă preotul trebuie să fie povățuitorul, sfătuitorul și îndemnătorul țăranului în înaintea alegerilor, apoi toți ceilalți moldoveni deșteptați prin știință trebuie să lucreze nu mai puțin decât dânsul. Se înțelege că, cu cât mai multă atingere, cu ... œ pe toți moldovenii noștri din Basarabia și atunci nimeni dintr-înșii n-ar fi zăpăcit (amăgit) și n-ar sta mult la gânduri în înaintea alegerilor, căci ar ști bine pe cine să-l aleagă. Asta ar fi hotărât mai dinainte. În sfârșitul tuturor celor spuse mai sus, găsim de ... atât mai mare și vrednic de mirare va fi lucrul acelora care, știind datoria lor și având-o întotdeauna în vedere, vor porni cei dintâi înaintea poporului, ducându-l spre lumină. Spre lumină dar! Semințele aruncate acum vor încolți și vor da roada lor de știință obștească la vremea lor. Iar ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului de brânză

... postim, întâi el însuș au postit 40 de zile și 40 de nopți, precum să vĂ©de la Luca, în 4 capete, puind postul acesta înaintea ochilor noștri, ca să privim într-însa ca într-o oglindă, în toată viața noastră și să ne aducem aminte de pacostea ce s-au ... o merinde la vrĂ©me de primejdie, care lucruri sunt aceștia: ispovedania, rugăciunea, postul, milostenia și dragostea. Cu ispovedaniia să ne spălăm păcatele, mărturisindu-ne înaintea duhovnicilor noștri, cu frică și cu inimă înfrântă, ca înaintea lui Dumnezeu pârându-ne înșine pre noi, iar nu să dăm pricina la alții sau să zicem că de nevoe am făcut, sau prin neputință ... o Cain zicând că: Mai mare iaste vina mea decât a mi să erta mie. Așijderea și Iuda, măcar că s-au mărturisit înaintea arhiereilor cum că au greșit de au vândut sânge nevinovat, iară nu i-au folosit nimic acea ispovedanie, căci era cu deznădăjduire. Și ispovedania trebuie ... acĂ©ia au și perit. Nici să fie ispovedania noastră cu deznădăjduire, ca a Iudei, că și el, măcar că s-au mărturisit înaintea ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la octomvrie 26, în ziua sfăntului și marelui mucenic Dimitri

... me ce și sfânta Evanghelie o numĂ©ște mare (zicând): Și iată cutremur mare să făcu în mare. Mi să pare ca când ași vedea înaintea ochilor miei chipul ei, de toate părțile să sufle vânturi mari, să se strângă împrejurul vântului nori negri și deși, toată marea să spumege de ... cu toții, carii pătimim atâta scârbe nesuferite și stăm în cumpănă să perim de nevoi, de nenorociri și cu toate acĂ©stia nu ne smerim înaintea lui Dumnezeu, nu ne plecăm cerbicea de trufiia cea multă ce avem, nu alergăm cu suspinuri și cu lacrămi să cĂ©rem ajutoriu de la ... sarcina cea grea a rĂ©lelor ce o supără? Noi socotim numai cu putĂ©rea noastră și cu înțelepciunea noastră, carĂ© iaste nebunie înaintea lui Dumnezeu, să chivernisim norodul și să-l apărăm de rĂ©le? Dară în zadar trudim. Că zice Hristos: Fărde mine nu veți putea face ... poruncească să-i dea moarte, pentru ca să se mântuiască din caznile ce pătimiia, căruia i-au zis Tiverie: Tu încă n-ai aflat har înaintea ochilor miei și-mi ceri o facere de bine ca aceasta? Și de vrĂ©me ce un vinovat n-are îndrăzneală

 

Antim Ivireanul - Scrisoarea la leat 7220, în luna ghenarie, în 13 zile

... mărturisesc la toți, și măcar că măriia-ta nu pohtiiai să es de acolo, iar cine au fost pricinuitorii eșirii mĂ©le vor da seama înaintea lui Dumnezeu; iară încailea am eșit cu cinste și nimenea nu mi-au luat seama, căci să vĂ©dea că am făcut și am adaos ... cu sila, nici cu mite, nici cu rugăciuni. Facă-mi Dumnezeu răsplătire de va fi urmat vreuna din acĂ©stia, ci așa au fost plăcut înaintea stăpânului Dumnezeu și au luminat pre măriia-ta și te-au făcut Șrganon la mijloc, de mi s-au făcut mutare dintr-un scaun într ... mine: unii de aicea și alții dintr-altă parte, carii sunt Ä„metˇtreptoi din rău; iară aș pohti să stau de față cu dânșii, înaintea măriei-tale și înaintea a mult norod t¨ parastŇsoun cĂ©le neadevărate, cu carele mă lupt în zadar. Și măcar că mie nu mi să cuvine ... pentru paretisis ce mi-au venit poruncă de la măriia-ta ca să fac, zic cum că nu îndrăznesc, pentru făgăduialele care dăm noi, arhiereii, înaintea ...

 

Alexei Mateevici - Cuvânt împotriva beției

... putem oare noi fără de greșeală să umblăm? Niciodată. Dar fiecare dintre noi cu mintea ne povățuim și în gospodăria noastră, și între oameni, și înaintea năcealnicilor, și înaintea Stăpânului Ceresc — Dumnezeu. De la minte se trage a fi bun ori a fi rău, a fi nenorocit ... unii a zice că bețivului așa i-i dat de la Dumnezeu,— să fie bețiv. Tare greșesc aceia oameni cu așa cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Se poate oare ca Tatăl Nostru Cel Ceresc să vreie vreun rău zidirii Sale? Se poate oare — izvorul bunătăților — Dumnezeu să ...

 

Antim Ivireanul - Învățătură cînd se face parastas

... nu plângem pre morți, ci să-i pomenim la înfricoșatele taini și să facem milostenii și alte faceri de bine pentru ei, că iaste plăcut înaintea lui Dumnezeu și li să face mare folos și aduc multă dobândă și mântuință sufletelor, precum adeverează și sfântul Dionisie Areopaghitul la cuvântul ce face ... slujbă besericească au viețuit în lume ca un om, să roagă, prin mijlocul mieu, tuturor, câți vă aflaț de față, ca ce va fi greșit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, să ziceț toți, cu un glas și cu o inimă: Dumnezeu să o iarte, pentru ca să ne învrednicim și noi a lua ...

 

Mihai Eminescu - Poesis

... picioarele mele valurile ce inundau câmpia. Era întuneric de nu-ți puteai vedea mâna. Am ajuns la casa ei. Am scos lanterna, și, aprinzând-o înaintea ușii de din față, voi să scutur ușa, dar văd că încuietoarea e sigilată de către autoritate. Ce să fie? Asemenea tuturor femeilor ce trec ... și încuietoarea. Am intrat înăuntru ― și-n camera ei. Era ca în ziua întâia a amorului meu. Pianul sta deschis și scaunul înaintea lui, înaintea gurii sobei stătea încă scaunul cu sprijoane a bătrânului. Patul ei alb și curat era lângă peretele stâng. Pusei lampa pe masă â ...

 

Antim Ivireanul - Începătură și învățătură pentru ispovedanie

... Ivireanul - Începătură şi învăţătură pentru ispovedanie Începătură și învățătură pentru ispovedanie de Antim Ivireanul Cel ce va să se ispoveduiască să-l aducă să stea înaintea icoanei domnului nostru Iisus Hristos și să înceapă duhovnicul, carele va fi: Ă�Ă«ăÅ„âgÄ�Ăș Ă¡ăĂș Ä�Å™Ăș, ńňĂșÅ¼Ä ... va ști, să-l zică duhovnicul. Și după aceia să grăiască duhovnicul cătră cel ce va să să ispoveduiască: iată, fiiul mieu, că nevăzut stă înaintea noastră domnul nostru Iisus Hristos, să-ț priimească ispovedaniia ta. Deci nimic să nu sfiești, sau să te rușinezi, nici să te spăimântezi și să ... ci cu îndrăzneală să-mi spui toate câte ai greșit, ca să priimești ertăciune de la domnul nostru Iisus Hristos. Iată chipul sfinției-sale aici, înaintea noastră. Iar eu numai ce sunt mărturie, ca să mărturisesc înaintea sfinției-sale toate câte-mi vei grăi cătră mine. Iar de vei ascunde ceva de cătră mine vei să aibi îndoit păcatul și osânda. Deci ... om, sau călugăr? Au doară ai vrajbă cu cineva? Pentru că de vei avea vrajbă cu cineva, darurile tale și pravila ta nu iaste priimită înaintea ...

 

Antim Ivireanul - Luna lui avgust, 6. Cazanie la Preobrajeniia Domnului

... lui Ilie, carii, împreună cu Domnul să arătase a fi cuprinși de lumina și de mărirea acĂ©ia. Că precum nu era slobod înaintea împăratului Artaxerx a întra cineva îmbrăcat în sac, așa nu s-au cuvenit nici înaintea împăratului cĂ©lui vecinic a sta slugile lui, fără numai a fi îmbrăcaț în lumină și în strălucire; că aceștia era ... aceasta iaste, că nu trebuie socotită această vorbă, după socoteala lui Petru, pământĂ©ște, ci după socoteala lui Hristos, care au urât cĂ©le pământești înaintea căruia nimic mai vrĂ©dnic nu era decât pentru mărirea lui a răbda patemi și ocări; că mai marele judecătoriul lumii, Dumnezeu, pentru ... răscumpărătoriul neamului omenesc, ca să jărtvească el pentru om, cu moarte amară și plină de ocări, care dar și jărtvă atât au fost de iubită înaintea lui, cât pentru această jărtvă au ertat toate greșalele din toț vĂ©cii cei trecuți și ușile ceriului, cĂ©le până atunce încuiate celor răscumpăraț ... răscumpărarea lumii, stricarea puterii diavolului, înmulțirea credinții, ertăciunea păcatelor și slobozirea sufletelor. Și atâta să bucura de acĂ©stia cât în locul bucuriei ce era ...

 

Alexei Mateevici - Colindele Crăciunului

... Alexei Mateevici - Colindele Crăciunului Colindele Crăciunului de Alexei Mateevici Frumos mai serbează moldoveanul nostru sărbătorile sfântului Crăciun! Cu vreo două săptămâni înaintea sărbătorilor, prinde a se simte de-acuma în aer suflarea înveselitoare a sărbătorilor. Toți oamenii din sat prind a se ... la soare, îi ocărăsc pe cei tineri și povestesc fel de fel de întâmplări din viața lor bătrânească — și ei parcă mai răsar oleacă înaintea Crăciunului și caută să s-anine la vreun lucru, ca să nu zică tinerii că numai ei se gătesc de Crăciun creștinește, iar moșnegii nu ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Literatură...

Rezultate din Biblie pentru ÎNAINTEA

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 695 pentru ÎNAINTEA.

Numeri Capitol 27

... familiile lui Manase, fiul lui Iosif, și ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța, 2 s`au apropiat și s`au înfățișat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai marilor și înaintea întregei adunări, la ușa cortului întîlnirii. Ele au zis: 3 ,,Tatăl nostru a murit în pustie; el nu era în mijlocul cetei celor ... a fost adăogat fratele tău Aaron; 14 pentrucă v`ați împotrivit poruncii Mele, în pustia Țin, cînd cu cearta adunării, și nu M`ați sfințit înaintea lor cu prilejul apelor.`` (Acestea sînt apele de ceartă, la Cades, în pustia Țin.) 15 Moise a vorbit Domnului, și a zis ... Moise: ,,Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, și să-ți pui mîna peste el. 19 Să -l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări, și să -i dai porunci subt ochii lor. 20 Să -l faci părtaș la dregătoria ta, pentruca toată adunarea copiilor lui Israel să ... după porunca lui. 22 Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. A luat pe Iosua, și l -a pus înaintea preotului Eleazar și ...

 

Numeri Capitol 32

... le-au zis: 3 ,,Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo și Beon, 4 țara aceasta pe care a lovit -o Domnul înaintea adunării lui Israel, este un loc bun pentru vite, și robii tăi au vite.`` 5 Apoi au adăugat: ,,Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpînirea robilor tăi, și să nu ne treci peste Iordan.`` 6 Moise a răspuns fiilor lui ... vom avea moștenirea noastră dincoace de Iordan, la răsărit.`` 20 Moise le -a zis: ,,Dacă faceți așa, dacă vă înarmați ca să luptați înaintea Domnului, 21 dacă toți aceia dintre voi cari se vor înarma trec Iordanul înaintea Domnului, pînă ce va izgoni pe vrăjmașii Lui dinaintea Lui, 22 și dacă vă veți întoarce înapoi numai după ce țara va fi supusă înaintea ... 29 El le -a zis: ,,Dacă fiii lui Gad și fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, înarmați cu toții ca să lupte înaintea Domnului, după ce țara va fi supusă înaintea voastră, să le dați în stăpînire ținutul Galaadului. 30 Dar dacă nu vor merge înarmați împreună cu voi, să se așeze în mijlocul vostru în ...

 

Leviticul Capitol 4

... un vițel fără cusur, ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l -a făcut. 4 Să aducă vițelul la ușa cortului întîlnirii, înaintea Domnului, să-și pună mîna pe capul vițelului, și să -l junghie înaintea Domnului. 5 Preotul, care a primit ungerea, să ia din sîngele vițelului, și să -l aducă în cortul întîlnirii: 6 să-și moaie ... înaintea Domnului, în fața perdelei dinlăuntru a sfîntului locaș. 7 Apoi preotul să ungă cu sînge coarnele altarului pentru tămîia mirositoare, care este înaintea ... vinovată, 14 și dacă păcatul săvîrșit s`a descoperit, adunarea să aducă un vițel ca jertfă de ispășire, și anume să -l aducă înaintea cortului întîlnirii. 15 Bătrînii adunării să-și pună mînile pe capul vițelului înaintea Domnului, și să junghie vițelul înaintea Domnului. 16 Preotul care a primit ungerea, să aducă din sîngele vițelului în cortul întîlnirii; 17 să-și moaie degetul în sînge, și ... jertfă un țap fără cusur! 24 Să-și pună mîna pe capul țapului, și să -l junghie în locul unde se junghie arderile de tot înaintea

 

1 Cronici Capitol 16

... temut mai pesus de toți dumnezeii; 26 căci toți dumnezeii popoarelor sînt idoli, dar Domnul a făcut cerurile. 27 Măreția și strălucirea sînt înaintea Feței Lui, tăria și bucuria sînt în locașul Lui. 28 Familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste! 29 Dați Domnului slavă pentru ... urle marea cu tot ce este în ea! Cîmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea! 33 Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului! Căci El vine să judece pămîntul. 34 Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac! 35 Ziceți: ,Mîntuiește-ne, Dumnezeul ... lui Israel, din vecinicie în vecinicie! Și tot poporul a zis: ,Amin!` și lăuda pe Domnul! 37 David a lăsat acolo, înaintea chivotului legămîntului Domnului, pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi. 38 A lăsat pe Obed-Edom și pe Hosa cu frații lor, în număr de șasezeci ... opt, pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, și pe Hosa, ca ușieri. 39 A pus pe preotul Țadoc și pe preoți, frații săi, ...

 

Exodul Capitol 34

... pe tine, și să mănînci din jertfele lor, 16 ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi, și astfel, fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să tîrască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. 17 Să nu-ți faci un dumnezeu turnat. 18 ,,Să ții sărbătoarea azimilor: timp de șapte zile, la vremea hotărîtă, în luna spicelor ... dacă nu -l răscumperi, să -i frîngi gîtul. Să răscumperi pe orice întîi născut al fiilor tăi; și să nu te înfățișezi cu mînile goale înaintea Mea. 21 Șase zile să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odihnești, chiar în vremea aratului și seceratului ... roade din secerișul grîului, și sărbătoarea strîngerii roadelor la sfîrșitul anului. 23 De trei ori pe an, toți cei de parte bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 24 Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta, și-ți voi întinde hotarele; și nimeni nu-ți va pofti țara, în ... pe muntele Sinai. 33 Cînd a încetat să le vorbească, și -a pus o măhramă pe față. 34 Cînd intra Moise înaintea ...

 

Judecatorii Capitol 20

... să poarte armele. 26 Toții copiii lui Israel și tot poporul s`au suit și au venit la Betel; au plîns și au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea pînă seara, și au adus arderi de tot și jertfe de mulțămire înaintea Domnului. 27 Și copiii lui Israel au întrebat pe Domnul-acolo se găsea atunci chivotul legămîntului lui Dumnezeu, 28 și Fineas, fiul lui Eleazar, fiul ... Ghibea. 30 Copiii lui Israel s`au suit împotriva fiilor lui Beniamin, a treia zi, și s`au așezat în linie de bătaie înaintea cetății Ghibea, ca și în celelalte dăți. 31 Și fiii lui Beniamin au ieșit înaintea poporului, și au fost trași departe de cetate. Au început să lovească de moarte în popor, ca și în celelalte dăți, pe drumurile cele mari ... fum gros. 39 Atunci bărbații lui Israel s`au întors în luptă. Beniaminții le omorîseră aproape treizeci de oameni, și ziceau: ,,Negreșit, iată -i bătuți înaintea noastră ca în cea dintîi luptă!`` 40 Dar un fum gros începea să se înalțe atunci din cetate. Beniamiții s`au uitat înapoi; și iată ... ...

 

Genesa Capitol 33

... frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei, și la urmă pe Rahela cu Iosif. 3 El însuș a trecut înaintea lor; și s`a aruncat cu fața la pămînt de șapte ori, pînă ce s`a apropiat de tot de fratele ... de gînd să faci cu toată tabăra aceea pe care am întîlnit -o?`` Și Iacov a răspuns: ,,Voiesc să capăt trecere cu ea înaintea domnului meu.`` 9 Esau a zis: ,,Eu am din belșug, păstrează, frate, ce este al tău.`` 10 Și Iacov a răspuns ... de el, și Esau a primit. 12 Esau a zis: ,,Haidem să plecăm și să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta.`` 13 Iacov i -a răspuns: ,,Domnul meu vede că copiii sînt micșori, și am oi și vaci fătate; dacă le-am sili ... va pieri. 14 Domnul meu s`o ia înaintea robului său; și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea ...

 

Exodul Capitol 23

... strîngerii roadelor, la sfîrșitul anului, cînd vei strînge depe cîmp rodul muncii tale. 17 De trei ori pe an toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului, Dumnezeu. 18 Să n`aduci cu pîne dospită sîngele jertfei Mele; și grăsimea praznicului Meu să nu rămînă toată noaptea pînă dimineața. 19 Să ... înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum, și să te ducă în locul, pe care l-am pregătit. 21 Fii cu ochii în patru înaintea ... Lui, și dacă vei face tot ce-ți voi spune, Eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și protivnicul protivnicilor tăi. 23 Îngerul Meu va merge înaintea ta, și te va duce la Amoriți, Hetiți, Fereziți, Cananiți, Heviți și Iebusiți, și -i voi nimici. 24 Să nu te închini înaintea dumnezeilor lor, și să nu le slujești; să nu te iei după popoarele acestea, în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvîrșire, și să ... ta nici femeie care să-și lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie deplin. 27 Voi trimete groaza Mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe toate popoarele la cari vei ajunge, și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ...

 

Leviticul Capitol 3

... aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțămire: Dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s`o aducă fără cusur, înaintea Domnului. 2 Să pună mîna pe capul dobitocului, să -l junghie la ușa cortului întîlnirii; și preoții, fiii lui Aaron, să stropească sîngele pe altar ... va fi din turmă, fie parte bărbătească fie parte femeiască, s`o aducă fără cusur. 7 Dacă va aduce jertfă un miel, să -l aducă înaintea Domnului. 8 Să-și pună mîna pe capul dobitocului, și să -l junghie înaintea cortului întîlnirii; fiii lui Aaron să -i stropească sîngele pe altar dejur împrejur. 9 Din această jertfă de mulțămire, să aducă o jertfă mistuită de ... prapurul ficatului, pe care -l va deslipi de lîngă rărunchi. 11 Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mîncarea unei jertfe mistuite de foc înaintea Domnului. 12 Dacă darul lui va fi o capră, s`o aducă înaintea Domnului. 13 Să-și pună mîna pe capul vitei, și s`o junghie înaintea cortului întîlnirii; și fiii lui Aaron să -i stropească sîngele pe altar dejur împrejur. 14 Apoi din ea, să aducă drept jertfă mistuită de foc ...

 

Leviticul Capitol 16

... pentru Domnul, și să -l aducă jertfă de ispășire. 10 Iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel, să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispășirii, și să i se dea drumul în pustie pentru Azazel. 11 Aaron să-și aducă vițelul lui pentru ... altarul dinaintea Domnului, și doi pumni de tămîie mirositoare pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinlăuntru; 13 să pună tămîia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămîie să acopere capacul ispășirii depe chivotul mărturiei, și astfel nu va muri. 14 Să ia din sîngele ... și să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit; să stropească din sînge de șapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. 15 Să junghie țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor, și să -i ducă sîngele dincolo de perdeaua dinlăuntru. Cu sîngele acesta ... ispășire pentru el și pentru casa lui, și pentru toată adunarea lui Israel. 18 După ce va ieși, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului, și să facă ispășire pentru altar; să ia din sîngele vițelului și țapului, și să pună pe coarnele altarului de jur împrejur. 19 Să ...

 

2 Samuel Capitol 6

... carul cel nou. 4 L-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu, și Ahio mergea înaintea chivotului. 5 David și toată casa lui Israel cîntau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluere și cu țimbale. 6 Cînd au ajuns ... mijlocul veseliei. 13 Cînd ceice duceau chivotul Domnului au făcut șase pași, au jertfit un bou și un vițel gras. 14 David juca din răsputeri înaintea Domnului, și era încins cu efodul de in subțire. 15 Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului, în strigăte ... Pe cînd chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră; și, văzînd pe împăratul David sărind și jucînd înaintea Domnului, l -a disprețuit în inima ei. 17 După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului ... i -a ieșit înainte, și a zis: ,,Cu cîtă cinste s`a purtat azi împăratul lui Israel descoperindu-se înaintea ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Biblie...

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru ÎNAINTEA

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 90 pentru ÎNAINTEA.

ȘI

... ȘI adv . , conj . A. Adv . ( Stă înaintea părții de vorbire la care se referă ; fiind vorba de verbe reflexive sau de forme verbale compuse , stă între auxiliar , pron . refl . etc . și verb ... adunării ) Plus . Doi și cu trei fac cinci . 3. ( Leagă două substantive între care există o corespondență sau o echivalență ) Binele și răul . 4. ( Așezat înaintea fiecărui termen al unei enumerări , ajută la scoaterea lor în evidență ) A adus și vin , și mâncare , și cărți . 5. ( Leagă două propoziții ...

 

AL

... AL , A , ai , ale , art . 1. ( Articol posesiv sau genitival , înaintea pronumelui posesiv sau a substantivului în genitiv posesiv , când cuvântul care precedă nu are articol enclitic ) Carte a elevului . 2. ( Înaintea ...

 

DINAINTEA

... DINAÍNTEA prep . 1. Din sau în locul aflat înaintea cuiva sau a ceva , din sau în fața cuiva sau a ceva . 2. Din timpul care precedă , înainte de . . . Anii dinaintea ...

 

PREFIX

... PREFÍX , prefixe , s . n . 1. Afix care se atașează înaintea rădăcinii sau a temei unui cuvânt , pentru a forma un derivat . 2. ( În telefonia interurbană automată ) Număr care indentifică o anumită ...

 

ÎNAINTAȘ

... ÎNAINTÁȘ , - Ă , înaintași , - e , adj . , s . m . 1. Adj . ( Despre animale de tracțiune , mai ales despre cai ; adesea substantivat ) Înhămat înaintea rotașilor . 2. Adj . ( Rar ) Care merge înainte , care este în față . 3. S . m . Persoană care , prin activitatea sau prin lucrările sale , a pregătit ...

 

ÎNAINTAT

... ÎNAINTÁT , - Ă , înaintați , - te , adj . 1. Care este situat în față . 2. Care se detașează de ceilalți , situându - se înaintea

 

ÎNCĂLZI

... să - i fie cuiva cald . 2. Refl . A i se face ( cuiva ) cald . 3. Refl . A se pregăti prin exerciții fizice înaintea

 

ÎNCĂLZIRE

... ÎNCĂLZÍRE , încălziri , s . f . 1. Acțiunea de a ( se ) încălzi și rezultatul ei . 2. Complex de exerciții fizice efectuate înaintea

 

ÎNCHINA

... manifesta evlavia către divinitate prin practici religioase , specifice fiecărui cult . 2. Refl . A se pleca ( sau a - și pleca numai capul ) înaintea cuiva , în semn de respect , de devotament , de afecțiune sau ca simplu salut . 3. Refl . ( Înv . ) A recunoaște suzeranitatea cuiva ; a accepta ...

 

ÎNDE

... ÎNDE prep . ( Înv . și reg . ) 1. ( Înaintea

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...